Co-funded by:
Mentored by:

Izračunavanje tokov ogljika v gozdno-lesni industriji – doseganje maksimalnih potencialov zmanjševanja emisij z lesnimi izdelki v Sloveniji (MAXIWOOD)

  • SPORAZUM O DODELITVI SREDSTEV: 101024687 —MAXIWOOD—H2020-MSCA-IF-2020
  • NASLOV PROJEKTA: Izračunavanje tokov ogljika v gozdno -lesni industriji – doseganje maksimalnih potencialov zmanjševanja emisij z lesnimi izdelki v Sloveniji (MAXIWOOD))
  • VODJA PROJEKTA: dr. Daša Majcen
  • MENTORICA PROJEKTA: dr. Andreja Kutnar
  • TRAJANJE: 1. 5. 2022 – 30. 4. 2025
  • SREDSTVA: 243.060,48 EUR
  • FINANCIRANJE: EU, Obzorje 2020 – H2020-MSCA-IF-2020 Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship (Career restart Panel)
  • KOORDINATOR PROJEKTA: InnoRenew CoE (Slovenija)

Gozdovi in ​​gozdno-lesna industrija (GLI) so odgovorni za tri odstotke svetovnega ekvivalenta CO2 emisij in predstavljajo enega od redkih enostavno dostopnih načinov skladiščenja CO2. S prestrukturiranjem GLI, usmerjenim v lesene izdelke, ki ponujajo tudi dolgoročno skladiščenje ogljika, bi lahko veliko prispevali k ublažitvi globalnega segrevanja, a to še ni dovolj natančno raziskano. V Sloveniji gozdovi prekrivajo 58 odstotkov površine in so ekološko, socialno in ekonomsko pomembni. Kljub znanim koristim gozda in lesenih izdelkov pri skladiščenju CO2 za zmanjševanje globalnega segrevanja politični in strateški dokumenti ne obravnavajo pomena GLI kot sredstva za izravnavo emisij ogljika. Ključno je razviti zanesljive metode izračunavanja tokov ogljika, ki bodo omogočile razumevanje medsebojnih povezav med proizvodi in viri ter pretoki ogljika v gozdno-lesni vrednostni verigi. Uredba EU 2018/841 določa, da bi morala metoda izračunavanja ogljika zagotoviti, da države članice v svojih obračunih »odrazijo spremembe v skladišču ogljika pri zalogi pridobljenih lesnih proizvodov, ko takšne spremembe nastopijo, da bi prepoznali in spodbudili okrepljeno uporabo pridobljenih lesnih proizvodov z dolgim življenjskim ciklom«. Vendar se za izračunavanje ogljika uredba sklicuje na smernice IPCC iz leta 2013, ki niso dovolj natančne, da bi omogočile spremembe na politični ravni.

Da bi zagotovili dovolj natančne rezultate, ki bodo učinkovito vplivali na oblikovanje politik o uporabi lesa, bo MAXIWOOD gradil na različnih obstoječih znanstvenih metodah. Cilj projekta MAXIWOOD je razviti metodo pretoka ogljika za analizo in načrtovanje nacionalnega pretoka CO2 iz skladiščenja, proizvodnje, obdelave ob koncu življenjske dobe in nadomestitve za pridobljene lesene izdelke. To bo pomagalo slovenskemu GLI prepoznavati priložnosti za izboljšanje ogljičnega odtisa in razviti metodologijo, ki bo uporabna tudi za druge evropske države, s čimer se bo povečala konkurenčnost GLI in omililo globalno segrevanje.

V okviru projekta sta predvidena dva raziskovalna obiska. Prvi se bo odvil na Gozdarskem inštitutu Slovenije, kjer bo potekalo skupno delo pri izboljšanju metode obračunavanja ogljika v lesnih proizvodih, drugi pa na Joint Research Centre-u Evropske komisije in je namenjena sodelovanju pri razvoju modelov projekcij ogljika.

Glavne dejavnosti InnoRenew CoE pri projektu

Projekt je financiran iz sredstev Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship, ki ga bo izvajala dr. Daša Majcen pod mentorstvom dr. Andreje Kutnar.