Co-funded by:
Mentored by:

Materiali za energijsko učinkovite stavbe

To je dvodelni projekt, v katerem bomo razvili in za izboljšanje energijske učinkovitosti grajenega okolja združili peno iz nanokristalinične celuloze ter fazno spremenljive materiale (PCM).

Ključne besede: toplotna izolacija, nanokristalna celuloza, pena, fazno spremenljivi materiali, toplotna inercija, vrednost U

Cilji:

  • Razviti visoko zmogljiv toplotno izolacijski material iz biogenih odpadkov ali ostankov
  • Razviti novo generacijo fazno spremenljivih materialov, ki sov skladu z zahtevanimi merili uspešnosti, ekonomsko upravičeni in v skladu z okoljskimi in zdravstvenimi standardi; razviti portfelj PCM za uporabo v specifične namene (ovoj zgradb, površinska obdelava, itd.)
  • PCM za specifična področja (premazi ipd.)
  • Razviti celovito rešitev za dinamično optimizacijo notranjih prostorov