Co-funded by:
Mentored by:

Metode univerzalnega oblikovanja starostnikom prijaznih bivanjskih prostorov (DESIRE)

  • NASLOV PROJEKTA: DESIRE – Metode univerzalnega oblikovanja starostnikom prijaznih bivanjskih prostorov
  • VODJA PROJEKTA: dr. Nejc Šarabon
  • TRAJANJE: 1. 12. 2020 – 30. 11. 2022
  • SREDSTVA: 232.570 EUR (35.689 EUR za InnoRenew CoE)
  • FINANCIRANJE: EU, Erasmus +
  • KOORDINATOR PROJEKTA: Tehniška univerza v Bratislavi (Slovenská technická univerzita v Bratislave – STU) (Slovaška)
  • PARTNERJI: Inštitut za etnologijo in socialno antropolgijo Slovaške akademije znanosti (Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied) (Slovaška), Asociación Empresarial Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia (Španija), SHINE2Europe, Lda (Portugalska), InnoRenew CoE (Slovenija).

Prebivalstvo v Evropi se stara in po napovedih naj bi število ljudi, starih nad 65 let, do leta 2050 naraslo na 28,50 odstotka. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) sta fizično in socialno okolje ključna dejavnika, ki vplivata na to, ali so ljudje še dolgo v starosti zdravi, neodvisni in samostojni. Bivanjski prostor je zato pomemben dejavnik za aktivno in zdravo staranje, pa vendar številna stanovanja v EU niso zasnovana tako, da bi ustrezala potrebam starejših.

D4All je priznano orodje za zagotavljanje dostopnosti, dobrega počutja, fizičnega in duševnega zdravja starejših, ki temelji na potrebah uporabnikov. Omogoča namreč namensko analizo potreb stanovalcev, na podlagi katere oblikujemo ljudem prijazne bivanjske prostore (Human-Centered Design).

Cilj projekta je zagotoviti strokovnjakom v gradbeni in pohištveni industriji orodja in veščine, s katerimi bi metodo D4All lahko uporabili kot sestavni del vseh procesov oblikovanja. Tako bi lahko ustvarili ali prilagodili starostnikom prijazne bivanjske prostore, ki bi omogočali dobro počutje, udobje in samostojnost starejših oseb na njihovem dom. Projekt bo poleg tega temeljil na restorativnem in ergonomskem okoljskem oblikovanju, na podlagi katerega bi sledili interakcijam med ljudmi in grajenim okoljem.

Glavne dejavnosti InnoRenew CoE pri projektu

Prispevek InnoRenew CoE k projektu bo predvsem v znanju s področja restorativnega in ergonomskega okoljskega oblikovanja. V fazi razvoja izobraževalnih gradiv bodo raziskovalci iz InnoRenew CoE, ki so usposobljeni za različna področja, vključno s kineziologijo, ergonomijo, fiziologijo in psihologijo, celovito obravnavali fizično in duševno zdravje v grajenem okolju. Raziskovalci iz InnoRenew CoE se bodo poleg tega posvetili metodologiji in poskrbeli, da se uporabniška vrednost razvitega izobraževalnega programa sistematično in temeljito preveri.