Co-funded by:
Mentored by:

Izzivi pri optimizaciji verige vrednosti ostankov biomas

Obravnavanje kmetijskih ostankov kmetom lahko prinese precejšnje dodatne stroške , saj jih običajno predelujejo na polju s sežiganjem ali mulčenjem. Industrijski sektor, ki temelji na biotskih virih, pa bi zaradi nedavne rasti lahko zagotovil alternativno uporabo teh materialov. Ker industrija, ki temelji na biotskih virih, potrebuje stabilno oskrbo s kakovostnimi surovinami, je pomembno, da jo povežemo z viri, ki ji to lahko zagotovijo po najboljši možni ceni. Vendar ta proces ni preprost; razpoložljivost nekaterih materialov se bistveno spreminja glede na lokacijo, pri industrijskem povpraševanju po različnih ostankih pa je veliko nihanj. Razvoj učinkovite dobavne verige bi koristil tako kmetom kot industriji. Rezultat tega projekta bo izvedba temeljne raziskave, pri kateri se bodo pregledale vrednostne verige ostankov biomas in proučila ter opredelila morebitna vprašanja optimizacije. Ker vrednostna veriga vključuje več akterjev, obstaja več mogočih problemskih sklopov, povezanih s celotnim procesom od zbiranja in razvrščanja ostankov na samem kraju do njihovega prenosa v biorafinerije za predelavo. Izbrani problemi bodo podrobneje raziskani in modelirani, razviti bodo tudi algoritmi za njihovo reševanje. Ker so omenjeni problemi NP-težki, bodo razviti algoritmi aproksimacijski. Modeli in algoritmi ne bodo upoštevali le osnovnih teoretičnih vidikov problemov, temveč bodo podrobneje proučene tudi aplikativne značilnosti. Upoštevanje teh značilnosti je pomembno za zagotavljanje učinkovite rabe rezultatov v praksi. Učinkovitost teh metod bo preizkušena na umetno pripravljenih množicah podatkov.

Glavne dejavnosti InnoRenew CoE pri projektu

InnoRenew CoE bo skrbel za analizo industrijskega problema in izbiro množice problemov ter specifikacijo osnovnega modela izbranega problema in pripravo umetnih primerov, ki bodo uporabljeni za testiranje rešitev.