Co-funded by:
Mentored by:

Razvoj multifunkcionalnih polisaharidnih kompozitnih nanodelcev za razkislinjenje, izboljšanje trdnosti in preprečevanje mikrobiološkega napada zgodovinskih artefaktov na osnovi celuloze

Slovenska in evropska zgodovina, ki je od leta 1830 naprej napisana na kisli arhivski material, počasi razpada. Mnoga unikatna besedila, ki izpričujejo zgodovinske dogodke, kot je npr. druga svetovna vojna, se zaradi propadanja materiala nepovratno izgubljajo. Konservacijski ukrepi, ki so trenutno na voljo za preprečevanje te znatne izgube informacij, imajo mnoge slabosti, kot so npr. bledenje originalnih žigov, neenakomerna porazdelitev materiala za razkisanje, nizka mehanska trdnost in premajhna zaloga primernih alkalnih snovi proti nadaljnji degradaciji papirja. Treba bi bilo torej zagotoviti novo metodo razkisanja, ki bi jo lahko brez predhodne selekcije uporabili bodisi za posamezne liste papirja ali za vezane celulozne izdelke (npr. knjige) v slovenskih knjižnicah in arhivih.

Z izsledki projekta DeacidCellulose želimo na podlagi izsledkov najnovejšega razvoja v kemiji celuloze in nanotehnologije prispevati k ohranjanju arhivskih materialov, k boju proti njegovi kislosti, poslabšanju mehanskih lastnosti in mikrobni razgradnji. Projekt bo razvil nove poti za razkisanje papirja s kombinacijo trenutno najboljših razpoložljivih konceptov z znanjem o reakcijah hlapnih organskih topil in nanotehnologijo. Nevodni proces topil združuje razkisanje, zaviralce gorenja in protimikrobne spojine, stabilizatorje ter sredstva za ojačitev v enem samem postopku obdelave in bo apliciran na artefakte na osnovi celuloze z enostavnim postopkom prevlečenja s potopitvijo (angl. dip-coating). Pridobljeno znanje v okviru projekta DeacidCellulose bo odpravilo trenutno obstoječo vrzel na področju slovenskega konserviranja knjig in bo bistveno okrepilo položaj vključene slovenske arhivske skupnosti.

Glavne dejavnosti InnoRenew CoE pri projektu

  • Podpora pri opredelitvi parametrov, ki so potrebni za razkisanje papirnatih arhivskih materialov in pri metodah za karakterizacijo.
  • Podpora pri oceni protibakterijskih in protiglivnih lastnosti vzorcev papirja.
  • Testiranje papirja (mehanske lastnosti, vzdržljivost, kemijske lastnosti itd.), ki je ključno za oceno učinkovitosti postopka obdelave in s tem nadaljnjo optimizacijo pogojev procesa.