Co-funded by:
Mentored by:

Oživljanje tradicionalne industrije: model odprtega inoviranja v slovenskem pohištvenem sektorju

Ta projekt bo razvil in implementiral model odprtega inoviranja, ki bo povezal uporabnike in pohištvene proizvajalce. Na tak način bodo razvijali izdelke, ki bodo zadovoljili potrebe uporabnikov.

Ključne besede: odprta inovacija, nov poslovni model, pohištveni sektor, oblikovanje

Cilji:

  • Prepoznati najsodobnejše prakse odprtega inoviranja
  • Prepoznati inovacijsko in tržno stanje v slovenskem pohištvenem sektorju
  • Oblikovanje modela odprtega inoviranja za slovenski pohištveni sektor
  • Prepoznati modele za povečanje sprejemanja digitalnih strategij in podatkovno podprtih aktivnosti v pohištvenem sektorju
  • Izvedba in vodenje seminarjev/delavnic za razširjanje ugotovitev, za promoviranje prakse odprtega inoviranja in za razvoj idej za nadaljnje izpopolnjevanje
  • Podpreti nova partnerstva/vrednostne verige ter nadalje razvijati ideje, nastale v času delavnic odprtega inoviranja