Co-funded by:
Mentored by:

Razvoj vlaknenih plošč brez formaldehida

V tem projektu bomo razvili okolju prijazne in človeku varne vlaknene plošče iz različnih lignoceluloznih vlaken in veziv, prav tako pridobljenih iz lesa. To bi omogočilo lažjo ponovno uporabo in recikliranje v krožnem gospodarstvu. 

Ključne besede: okolju prijazne vlaknene plošče, lignocelulozna vlakna, predhodna predelava vlaknin, alternativna vlakna celuloze

Cilji:

  • Oblikovanje zelenih vlaknenih plošč z izboljšano učinkovitostjo, z uporabo raznih lignoceluloznih vlaken in veziv pridobljenih iz lesa ter povezava v koncept krožnega gospodarstva