Co-funded by:
Mentored by:

Razvoj lesnih kompozitov z višjo zaščito pred udarnim hrupom za izboljšanje kvalitete bivanja (IRIS)

 • ŠIFRA PROJEKTA: J4-3087
 • NASLOV PROJEKTA: Razvoj lesnih kompozitov z višjo zaščito pred udarnim hrupom za izboljšanje kvalitete bivanja (IRIS)
 • PROJEKTNA EKIPA: dr. Andreja Kutnar (vodja), Lei HanMarica MikuljanRok PrislanLea PrimožičUrban Kavka 
 • TRAJANJE: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
 • SREDSTVA: 300.055,44 EUR
 • FINANCIRANJE: ARRS in FWF
 • KOORDINATOR: InnoRenew CoE (Slovenija)
 • PARTNERJI: Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (Slovenija); Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (Slovenija); IBO (Austrian Institute for Building and Ecology) (Avstrija); TU Wien (Technische Universität Wien) (Avstrija).

Najbolj obetaven način za omejitev negativnih vplivov gradbene industrije je spodbujanje uporabe lesa, ki je obnovljiv vir in je sposoben skladiščiti ogljikov dioksid. Da lesene stavbe nimajo dobre zvočne izolacije je pogost predsodek. Velik izziv je doseči visok nivo zvočne izolacije, zaradi lahke narave konstrukcijskih elementov v lesenih stavbah.

S tem projektom bo InnoRenew CoE raziskal potencial lesne prožne plasti za uporabo v plavajočih tleh. Prožna lesena plast bo razvita na podlagi napovedi numeričnih modelov in eksperimentalnih testov, izvedenih na vzorcih za optimizacijo oblikovanja. Primarno vrednotenje prožne lesene plasti pa bo potekalo pod ustreznimi pogoji v reprezentativnem nizu grajenih okolij. Pomembna novost predlaganega projekta je vrednotenje motenj hrupa s hkratnim raziskovanjem odziva na tresljaje in zvočne dražljaje, ki so med seboj povezani.

Glavne aktivnosti InnoRenew CoE na projektu

Aktivnosti InnoRenew CoE vključujejo razvoj lesnih kompozitov za odpornost proti udarnemu zvoku. Testirali bodo njegovo odpornost iz akustičnega vidika ter z zaznavno in oceno uporabnikov. V ta namen bodo zvočno polje in vibracije reproducirali v laboratorijskih pogojih z uporabo sistema Ambisonics in naprave za izpostavljenost vibracijam.

Delovni sklopi in rezultati

Projektne aktivnosti so razdeljene v 9 delovnih sklopov (DS) od katerih InnoRenew CoE vodi DS2, DS3 in DS7. Projektne aktivnosti in rezultate povzemamo kot sledi.

DS1: Vodenje projekta

 • Naloga 1.1: Upravljanje projekta
 • Naloga 1.2: Zagotavljanje kakovosti
 • Naloga 1.3: Upravljanje s podatki

Rezultati:

 • D1.1: Prvo vmesno poročilo
 • D1.2: Drugo vmesno poročilo
 • D1.3: Končno poročilo
 • D1.4: Načrt upravljanja s podatki

DS2: Razvoj lesnega kompozita

 • Naloga 2.1: parametri materiala
 • Naloga 2.2: parametri kompozita

Rezultati:

 • D2.1: Definicija optimalnih parametrov materialov
 • D2.2: Definicija optimalnih parametrov kompozicije izolacijskega

DS3: Izgradnja in testiranje izolacijskih slojev

 • Naloga 3.1: Izdelava izolacijskega sloja
 • Naloga 3.2: Laboratorijsko testiranje vzorcev

Rezultati:

 • D3.1: Izdelani vzorci izolacijskega sloj za laboratorijsko testiranje
 • D3.2: Poročilo laboratorijskega testiranja
 • D3.3: Izdelan modularen izolacijski sloj za testiranje na terenu

DS4: Numerično modeliranje

 • Naloga 4.1: Modeliranje strukturnega vzbujanja
 • Naloga 4.2: Modeliranje odziva materiala
 • Naloga 4.3: Modeliranje poti zvočnega prenosa
 • Naloga 4.4: Generiranje virtualnih dražljajev

Rezultati:

 • D4.1: Model vzbujanja podne konstrukcije
 • D4.2: Model kompozitnega izolacijskega sloja
 • D4.3: Numerična analiza celotne transmisijske poti
 • D4.4: Generiranje virtualnih dražljajev

DS5: Modeliranje lesnih variacij

 • Naloga 5.1: Modeli variacije lesa
 • Naloga 5.2: Variacije performans

Rezultati:

 • D5.1: Model naravnih variacij lesa
 • D5.2: Ocena variacije performans izolacijskega sloja

DS6: Posnetek akustičnega in vibracijskega okolja

 • Naloga 6.1: Izbira testnih okolij
 • Naloga 6.2: Določitev protokolov zajema
 • Naloga 6.3: Nadgradnja naprave za digitalni zajem vibracij
 • Naloga 6.4: Terensko snemanje

Rezultati:

 • D6.1: Seznam testnih okolij
 • D6.2: Določitev snemalnega protokola
 • D6.3; Nadgrajena naprava za digitalni zajem vibracij
 • D6.4: Izvedba terenskega snemanja

DS7: Laboratorijska reprodukcija grajenega okolja

 • Naloga 7.1: Vzpostavitev sistema Ambisonics
 • Naloga 7.2: Vzpostavitev naprave za izpostavljanje vibracijam

Rezultati:

 • D7.1: Vzpostavitev reprodukcijskega sistema Ambisonics
 • D7.2: Vzpostavitev naprave za izpostavljanje vibracijam

DS8: Evalvacija zaznave

 • Naloga 8.1: Določitev eksperimentalnega okolja
 • Naloga 8.2: Testiranje subjektov
 • Naloga 8.3: Evalvacija odziva in analiza

Rezultati:

 • D8.1: Določitev evalvacijskega protokola
 • D8.2: Testiranje subjektov
 • D8.3: Poročilo evalvacije odziva

DS9: Diseminacija in komunikacija z javnostjo

 • Naloga 9.1: Spletna stran in komunikacija
 • Naloga 9.2: Diseminacija v okviru znanstvene skupnosti

Rezultati:

 • D9.1: Spletna stran
 • D9.2: Znanstvene objave v revijah
 • D9.3: Konferenčne predstavitve