Co-funded by:
Mentored by:

Združitev kakovosti notranjega grajenega okolja in znanosti o gibanju z namenom celostne izboljšave šole

  • ŠIFRA PROJEKTA: BI-NO/20-22-011
  • NASLOV PROJEKTA: Združitev kakovosti notranjega grajenega okolja in znanosti o gibanju z namenom celostne izboljšave šole
  • PROJEKTNA EKIPA: dr. Nejc ŠarabonDean Lipovac
  • TRAJANJE: 11. 2020 – 31. 10. 2022
  • SREDSTVA: 3000 EUR
  • FINANCIRANJE: ARRS
  • PARTNERJI: InnoRenew CoE (Slovenija); Univerza za vede o znanosti na Norveškem (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet –NMBU) (Norveška)

Učenci preživijo večino šolskega časa v učilnicah, v katerih se bivalni pogoji spreminjajo, telesne dejavnosti pa so običajno skrčene na omejena časovna obdobja. Na razmere v zaprtih prostorih vplivajo številni dejavniki, ki so pomembni za počutje učencev. Na dobro psihofiziološko počutje in varnost pomembno vplivajo oblikovalski dejavniki, kot so uporabljeni materiali in notranja razdelitev prostora. Tako tudi dejavniki, kot so oblikovanje šolskega pohištva, njegovo prilagajanje telesnim meram učencev in možnost, da učenec vstane od mize in tako poskrbi za gibanje, vplivajo na mišično-skeletno zdravje učencev. Če bi te dejavnike izboljšali, bi prispevali tudi k večjemu zadovoljstvo in boljšemu zdravju ter uspehu učencev in učiteljev. Celosten pristop k tem izboljšavam zahteva interdisciplinarno sodelovanje. Bilateralni projekt bo zato povezal znanje in veščine vključenih raziskovalcev pri tekočih in bodočih raziskavah o zdravju in bivanju v notranjem grajenem okolju, osredotočenih na zdravje učencev v šolah.

Glavne dejavnosti InnoRenew CoE pri projektu

InnoRenew CoE bo pomagal pri razvoju učnih vsebin in modelov, povezanih z ergonomijo in vidiki zdravega okolja.