Co-funded by:
Mentored by:

ABASADORJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

  • NASLOV PROJEKTA: ABASADORJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
  • VODJA PROJEKTA: Vesna Starman
  • TRAJANJE: 01. 10. 2022 – 31. 10. 2022
  • SREDSTVA: 2.000,00 EUR
  • FINANCIRANJE: Mestna Občina Koper
  • KOORDINATOR: UP FAMNIT
  • PARTNERJI: InnoRenew CoE

Udeleženci bodo iskali rešitve problema iz resničnega življenja in sicer povečanje onesnaženosti v mestih. V uvodnih predavanjih bodo spoznali pomen trajnostnega razvoja, različne vrste energije, ki obstajajo danes, in zakaj je sedanji energetski sektor netrajnosten in škodljiv za okolje. Predstavljeni in obravnavani bodo pojmi obnovljivosti in neobnovljivosti, pa tudi prednosti in slabosti vsake le teh.

Sledila bo raziskava potrošniških navad, od trenutka, ko se zbudimo, do trenutka, ko gremo spat in nato iskali rešitve, kako lahko majhne spremembe vplivajo na emisije toplogrednih plinov in uporabo virov. Nato bodo zamisli predstavili in izmenjali med seboj ter iskali skupno soglasje, ki ga bodo predstavili županu in mestnemu svetu.

Glavne aktivnosti InnoRenew CoE na projektu

Raziskovalci InnoRenew bodo dijakom predstavili pomen trajnostnega razvoja in vlogo naravnih materialov pri tem. Podali bodo navodila za raziskavo, s katero bodo dijaki ugotavljali, kako lahko v svojem okolju prispevajo k trajnostnem razvoju in z nato skupaj z dijaki pripravili predstavitev za Mestno občino Koper. Učiteljem bodo v podporo pri nadaljevanju projekta v gimnaziji Koper.