Co-funded by:
Mentored by:

Spodbujanje novega in inovativnega pristopa k usposabljanju za uporabo ključnih tehnologij (BRACKET)

BRACKET temelji na aktivnem sodelovanju deležnikov v strateškem partnerstvu, ki ga sestavljajo združenja, podjetja, raziskovalna središča, univerze, centri za izobraževanje odraslih in poklicno izobraževanje (VET), ter ključnih zainteresiranih strani (centri za poklicno izobraževanje, regionalni in nacionalni organi, združenja itd.), ki si bodo prizadevali za razvoj odprte platforme za e-učenje na centrih poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Cilji obravnavajo horizontalne in sektorske potrebe po poklicnem izobraževanju in usposabljanju, povezane z uporabo ključnih tehnologij, ki se bodo osredotočale na področja mikro- in nanoelektronike, nanotehnologije, industrijske biotehnologije, naprednih materialov, fotonike in napredne proizvodne tehnologije.

Vsi partnerji so aktivno vključeni v raziskovanje in inovacije, kar bo okrepilo povezave med izobraževanjem, raziskovanjem in podjetji za spodbujanje razvoja odličnosti. Projekt bo razvil nova znanja za usposabljanje in nov koncept za izvajanje usposabljanja, ki bo temeljil na interaktivnih materialih, gamifikaciji in drugih tehnologijah, ter razvil gradivo za usposabljanje trenerjev, da bi zagotavili odličnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, ki presega obseg projekta. Projekt bo vključeval multiplikacijske dogodke in druge aktivnosti za razširjanje rezultatov in ozaveščanja o novostih.

Glavne dejavnosti InnoRenew CoE  pri projektu

InnoRenew CoE bo pri projektu BRACKET sodeloval pri izdelavi vseh intelektualnih rezultatov, vključno z izvajanjem osnovnih raziskav o ključni tehnologiji in ustvarjanju učnih gradiv za študente in vodje usposabljanj v poklicnem izobraževanju. Gostili bomo  tudi dogodek za ozaveščanje javnosti o rezultatih projekta