Co-funded by:
Mentored by:

Izboljšanje lastnosti nizkokakovostnega lesa z zgoščevanjem in uporabo naravnih polimerov

Za naravno zaščito lesa med drugim uporabljamo rastlinska olja. Vendar pa se olja v izvornem stanju iz lesa lahko izpirajo. Ena od metod, s katerimi rešujemo to težavo, je emulgiranje z oksidacijo in s tem posledično polimerizacija olja. Pri projektu bodo za katalizatorje uporabljeni peracetna kislina, dioksiren ali vodikov peroksid, s katerimi nenasičene maščobne kisline v naravnih oljih prisilimo v polimerizacijo. Ena od pomanjkljivosti uporabe katalizatorjev pri polimerizaciji olj je zmanjšanje mehanske trdnosti lesa, ki pa jo lahko odpravimo z uporabo najsodobnejše tehnologije polimerizacije naravnih olj v kombinaciji s termo-hidro-mehansko (THM) obdelavo lesa. S kombinacijo obeh obdelovalnih metod nameravamo pri projektu preseči njune posamezne pomanjkljivosti, kar bi lahko prineslo povečanje vrednosti manj kakovostnega lesa v obeh sodelujočih državah oziroma učinkovito in naravno zaščito lesa.

Vsak od sodelujočih projektnih partnerjev k projektu prispeva svoje dragocene izkušnje s področja modifikacije lesa na podlagi modificiranih naravnih olj in zgoščevanja lesa. Cilj projekta je razviti metodologijo za obdelavo zgoščenega topolovega lesa z epoksidnimi naravnimi olji in ovrednotiti njihovo učinkovitost. Raziskava bo podrobneje ocenila dimenzijsko stabilnost, mehanske lastnosti in možnost izpiranja. V projektu bosta združeni slovenska in turška raziskovalna skupina, ki bosta na podlagi predhodnih izkušenj in strokovnega znanja s področja modifikacije lesa razvili metodologijo in izdelek, s katerima se bo ovrednotilo les nižje vrednosti, spodbudilo uporabo tega lesa pri izdelavi potrošniških dobrin in poskrbelo za okolju prijazno alternativo izdelkom iz sintetičnih smol.

Glavne dejavnosti InnoRenew CoE pri projektu

InnoRenew CoE skrbi za impregnacijo vzorcev topolovega lesa z modificiranimi olji (lesne vzorce bodo pripravili in jih kondicionirali). Impregnirane vzorce bodo tudi zgostili s postopkom obdelave THM za doseganje polimerizacije impregnirnega olja. Postopek obdelave THM bo s spreminjanjem parametrov stiskanja – temperature, pritiska, postopka ohlajanja in ciljne gostote – optimiziran za vsako posamezno skupino olja. InnoRenew CoE je poleg tega zadolžen za ovrednotenje učinkovitosti z analiziranjem dimenzijske stabilnosti materiala (raven zgostitve lesa in povratne tlačne deformacije, povratna deformacija po cikličnem postopku sušenja in navlaženja) in za ovrednotenje mehanskih lastnosti s statičnimi upogibnimi in nateznimi testi ter z določanjem modulov elastičnosti, porušitvenih vrednosti itd.