Co-funded by:
Mentored by:

Zaščita bronastih spomenikov v spremenljivem okolju

Cilj projekta je celosten pristop k varovanju bronastih kulturnodediščinskih predmetov. Napredek najsodobnejšega tehničnega razvoja bo tako na znanstvenem kot družbenem področju prinesel izvirne rezultate,, kot so napredni in učinkoviti sistemi spremljanja okoljskih dejavnikov, nove podatkovne baze, korelacija razvoja korozij in spreminjajočih se podnebnih pogojev, učinkoviti in prilagojeni zaščitni sistemi na prostem predstavljenih bronastih predmetov, napredna orodja IKT in novi družbeni mehanizmi za vključevanje družbe v varovanje kulturne dediščine.

Vsak od teh rezultatov bo vplival na razvoj znanosti. Novi zaščitni sistemi bodo močno vplivali na razvoj konservatorstva/restavratorstva in preventivnega konservatorstva, saj bodo prilagojeni glede na sestavo brona, vključno z umetniškimi patinami, in glede na okolje, ki so mu predmeti izpostavljeni. Tako prilagojeni sistemi za zaščito zunanjih bronastih spomenikov niso opisani ne v znanstveni ne v strokovni literaturi, kar povečuje pomembnost rezultatov projekta, ki jih bomo lahko patentirali in objavili v znanstvenih revijah z visokim faktorjem vpliva. Poleg tega bodo nove smernice za uporabo razvitih zaščitnih prevlek vplivale na razvoj konservatorstva/restavratorstva in preventivnega konservatorstva ter konservatorske znanosti, vse to pa bo vplivalo na razvoj tehnične umetnostne zgodovine.

Glavne dejavnosti InnoRenew CoE  pri projektu

Za boljše razumevanje procesa korozije bronastih spomenikov, izpostavljenih zunanjim vremenskim razmeram, bomo razvili model razvoja degradacije odziva na odmerek. Potrebni podatki bodo zbrani med eksperimentom, kjer bodo štiri spomenike spremljali posebej zasnovani sklopi senzorjev. Drugi cilj je razviti orodja informacijske tehnologije, ki bodo tudi javnosti omogočala, da obvešča o o morebitni ugotovljeni škodi na bronastih spomenikih. To bo prispevalo k boljši zaščiti spomenikov, pa tudi k razumevanju, kakšne želje imajo obiskovalci in kakšno je njihovo vedenje.

 

Bibliografski kazalci