Co-funded by:
Mentored by:

PROSTE CELICE – Inoviranje v polju med umetnostjo in znanostjo

  • NASLOV PROJEKTA: PROSTE CELICE – Inoviranje v polju med umetnostjo in znanostjo
  • VODJA PROJEKTA: mag. Julija Uršič (za InnoRenew CoE)
  • TRAJANJE: 1. 1. 2021 – 31. 10. 2021
  • KOORDINATOR PROJEKTA: InnoRenew CoE (Slovenija)
  • PARTNERJI: Univerza na Primorskem (Slovenija); Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici (Slovenija), Kulturno izobraževalno društvo PiNA (Slovenija)

Projekt PROSTE CELICE je posvečen ustvarjanju in inoviranju na podlagi povezovanja znanosti, umetnosti, tehnologije in izobraževanja. S tem se priključuje tistim medresorskim povezovanjem, ki postajajo središče mednarodnih zanimanj in že krojijo usmeritve na različnih področjih, saj lahko navdihnejo razvoj socialnih in gospodarskih inovacij.

Osrednja dejavnost programa PROSTIH CELIC, ki vključuje delavnice, spletna predavanja z razpravami in produkcijo, je soustvarjanje večplastnega »znanstveno-umetniškega objekta«, ki ga snujejo študenti različnih visokošolskih stopenj in usmeritev na podlagi aktualnih družbenih iztočnic (kot so klimatske spremembe, trajnostnost, razmerje človek-narava-tehnologija). Objekt se oblikuje pod vodstvom mentorjev, raziskovalcev, umetnikov, producentov in kuratorjev, pri čemer imajo študenti na razpolago laboratorije inštituta InnoRenew CoE in Oddelka za informacijske dejavnosti na UP FAMNIT.

Rezultati procesa bodo javno predstavljeni na različnih lokacijah v Sloveniji, premierno – ob podpori Občine Izola – v Izoli in med drugim v okviru festivala IZIS v Kopru.

Glavne dejavnosti InnoRenew CoE pri projektu

InnoRenew CoE je nosilec projektne ideje in kot koordinator skrbi za organizacijo platforme, ki omogoča izvajanje programa. Inštitut je poleg tega zadolžen za usposabljanje udeležencev pri ravnanju z inštitutsko laboratorijsko opremo in diseminacijo, raziskovalci z inštituta pa pri programu sodelujejo tudi kot predavatelji in strokovni svetovalci.