Co-funded by:
Mentored by:

Umeščanje načela 24-urnega gibalnega vedenja kot determinante zdravja v slovenski prostor (GIB24)

  • ŠIFRA PROJEKTA: V3-2305
  • NASLOV PROJEKTA: Umeščanje načela 24-urnega gibalnega vedenja kot determinante zdravja v slovenski prostor (GIB24)
  • PROJEKTNA EKIPA: dr. Dean Lipovac, Kaja Kastelic 
  • TRAJANJE: 01. 10. 2023 – 30. 09. 2025
  • SREDSTVA: EUR 50,000.00 (EUR 17,045.45 za InnoRenew CoE)
  • FINANCIRANJE: ARIS in Ministrstvo za zdravje (Slovenija)
  • KOORDINATOR PROJEKTA: Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju (Slovenija)
  • PARTNER: InnoRenew CoE (Slovenija); Nacionalni inštitut za javno zdravje (Slovenija)

Telesna dejavnost, sedentarno vedenje in spanje (tj. 24-urno gibalno vedenje) so med najpomembnejšimi dejavniki zdravja in dobrega počutja. Zavedanje o njihovi soodvisnosti je nedavno privedlo do spoznanja, da jih je smotrno obravnavati v skupku. Namen projekta je umestiti koncept 24-urnega gibalnega vedenja kot determinante zdravja v slovenski prostor. V okviru projekta bomo (i) oblikovali prve slovenske smernice za 24-urno gibalno vedenje za odrasle, (ii) osvežili vprašanja iz ankete nacionalnega spremljanja, ki bodo omogočala celovito oceno 24-urnega gibalnega vedenja, (iii) validirali nova anketna vprašanja in (iv) umestili 24-urno gibalno vedenje kot vitalni znak v programe promocije zdravega življenjskega sloga na primarni ravni zdravstva.

Rezultati projekta bodo nudili vpogled v delež Slovenskega prebivalstva, ki je zaradi nezdravega 24-urnega gibalnega vedenja izpostavljen povečanemu tveganju za razvoj in/ali napredovanje kroničnih nenalezljivih obolenj. Prepoznali bomo tudi specifične skupine prebivalstva, ki so še posebej ogrožene in zaslužijo dodatno pozornost. Znotraj projekta bomo preučili več morebitnih korelatov (ne)zdravega 24-urnega gibalnega vedenja med odraslimi prebivalci Slovenije (vključno s korelati notranjega in zunanjega grajenega okolja), s čimer bomo prepoznali priložnosti za intervencije v podporo zdravemu 24-urnemu gibalnemu vedenju. Rezultati projekta bodo služili kot podlaga za pripravo razvojnih politik javnega interesa na področju gibanja za zdravje.

Glavne aktivnosti InnoRenew CoE na projektu

InnoRenew CoE bo sodeloval pri vseh delovnih paketih (DP) in bo vodil DP4 – validacija vprašalnika za vrednotenje 24-urnega gibalnega vedenja. InnoRenew CoE bo sodeloval pri več nalogah, vključno s pregledom literature, ki bo podlaga za oblikovanje na dokazih temelječih smernic, razvojem in testiranjem aplikacije za spletno vrednotenje 24-urnega gibalnega vedenja, zbiranjem podatkov z uporabo merilnikov gibanja, obdelavo in analizo podatkov ter diseminacijo raziskovalnih izsledkov.