Co-funded by:
Mentored by:

Digitalni les

  • NASLOV PROJEKTA: Digitalni les
  • VODJA PROJEKTA: Vesna Starman
  • TRAJANJE: 01. 10. 2022 – 31. 10. 2022
  • SREDSTVA: 2.500,00 EUR
  • FINANCIRANJE: Mestna Občina Koper
  • KOORDINATOR: Univerza na Primorskem
  • PARTNERJI: InnoRenew CoE, OŠ ŠMARJE PRI KOPRU, OŠ ŠKOFIJE, OŠ KOPER, OŠ HRVATINI, OŠ DUŠANA BORDONA, OŠ ANTONA UKMARJA

V projekt bodo vključeni nadarjeni učenci 8. in 9. razredov. Prvi dan bodo spoznali lastnosti lesa ter razlike in podobnosti med njimi, kot tudi pomen naravoslovnih znanosti za napredek gospodarstva in družbe.Naslednji dan bodo različnost lesa spoznali tudi s pomočjo mikroskopsko digitalnega slikanja. Poslikali bodo posamezne odseke različnih vrst lesa v ločljivosti, ki omogoča tiskanje povečanih fotografij ali njihovo prikazovanje na računalniškem zaslonu, z možnostjo povečave, ne da bi se slika zameglila.

Učenci si bodo ogledali nekaj vzorcev pri majhni povečavi ali brez nje, narisali in označili, kaj vidijo in tako urili v opazovanju. Pod risbo bodo napisali dve ali tri analogije (npr. na kaj me to spominja? Čemu je še podobno?). Postopek nato ponovijo pri večji povečavi.

Pod zapisano analogijo, odgovorijo še na vprašanje “Zakaj me to spominja na to?”, nato pa svoje analogije uporabijo kot namige za hipoteze, kako strukture ali vzorci, ki so jih opazovali, delujejo. Sledi opis, kako bi lahko preverili eno od svojih hipotez. S pomočjo literature in raziskovalcev ugotovijo, kaj so o opazovanem vzorcu preučevali drugi znanstveniki. Na ta način jih bomo učili, kako postavljati hipoteze oziroma raziskovalna vprašanja ter jih usmerjali in spodbujali k raziskovalnemu delu.

Posamezne slike bodo nato sestavili v sestavljeno sliko (montažo) odseka in jo oblikovali z različnimi računalniškimi programi, kot npr. Adobe Photoshop. Poleg obdelave v resnično podobo izvirnega znanstvenega gradiva, se bodo udeleženci preizkusili tudi v obdelavi fotografij z estetskega vidika. S tem bomo razvijali inovativno in ustvarjalno razmišljanje.

Tretji dan bodo učenci skupaj pripravili razstavo, kar bo omogočilo učenje projektnega in skupinskega dela ter medsebojnega sodelovanja. Svoje izdelke bodo opremili z razlago, s katero bodo predstavili svoje novo pridobljeno znanje, o pomenu lesa kot obnovljivem materialu ter krepitev znanja in veščin vezanih na uporabo lesa.

Razstava bo na ogled za javnost, učenci bodo tako spoznali potek izvajanje projekta od zamisli do uporabnega izdelka in predstavitve končnega izdelka.

Glavne aktivnosti InnoRenew CoE na projektu

Raziskovalci InnoRenew bodo učencem predstavili glavne prednosti lesa, skozi izkustvene delavnice bodo spoznali lastnosti lesa. in orodja za obdelovanje lesa. Predstavili jim bodo poklicne priložnosti pri delu z lesom. Spodbujali jih bodo k izražanju novega znanja skozi umetnost. Z učitelji likovne umetnosti bodo sodelovali pri postavitvi razstave.