Co-funded by:
Mentored by:

Novi pristopi modifikacije lesa za izboljšanje odpornosti lesa proti požaru (NOMOREFIRE)

  • NASLOV PROJEKTA: Novi pristopi modifikacije lesa za izboljšanje odpornosti lesa proti požaru (NOMOREFIRE)
  • VODJA PROJEKTA: dr. René Alexander Herrera Díaz
  • TRAJANJE: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022
  • SREDSTVA: 3000 EUR
  • FINANCIRANJE: ARRS – Program PHC Proteus
  • PARTNERJI: InnoRenew CoE (Slovenija), Inštitut IPREM (Institut des Sciences Analytiques et de Physico-Chimie pour l’Environnement et les Matériaux – IPREM) na Univerzi v Pauu in Adourju (Université de Pau et des Pays de l’Adour ) (Francija).

Lesna industrija se sooča z velikimi izzivi, saj morajo proizvodi izpolnjevati visoke standarde, les pa konkurirati drugim materialom, kot so aluminij, jeklo, beton, plastika, mavec in opeka. Glavni omejevalni dejavnik lesa je njegova gorljivost. To lahko izboljšamo z zaviralci gorenja, ki zmanjšujejo vnetljivost in umirjajo hitrost plamena. Zaviralci gorenja se pogosto uporabljajo za izdelke, namenjene notranjim prostorom, ki morajo biti opremljeni z materiali z nizko površinsko vnetljivostjo (Euroclass B). Zaščitni postopki pri tem vključujejo halogenirane spojine vodotopne anorganske soli. Pomanjkljivosti tradicionalnih protipožarnih postopkov so toksičnost in hlapnost nekaterih njihovih sestavnih delov ter izguba kemikalij z izpiranjem, kar vodi do slabše požarne učinkovitosti in zmanjšane ravni varnosti med uporabo.

Namen projekta NOMOREFIRE je izboljšati odpornost lesa proti ognju z inovativnimi postopki površinske modifikacije, pri katerih škodljive prvine nadomestijo manj strupene naravne ali obnovljive sestavine. Raziskovalci bo proučili učinkovito predhodno obdelavo površine lesa, da bi izboljšali uporabljene rešitve ter pripomogli k podaljšanju življenjske dobe in manjšemu vplivu končnih izdelkov na okolje. Učinkovitost zaščitnih izdelkov (premazni izdelki, sintetizirani s taninom, obdelani lignin in anorganski nanodelci) ter učinek predhodne obdelave lesene površine (kratkotrajna termomehanska zgostitev in obdelava z nizko temperaturo v plazmi) bosta ocenjena s termogravimetrično analizo, standardnimi meritvami plamenskega ognja ter korelacijo med kakovostnimi parametri in analitičnimi podatki, pridobljenimi s sodobnimi nedestruktivnimi metodami (hiperspektralnim slikanjem in spektroskopijo).

Glavne dejavnosti InnoRenew CoE pri projektu

InnoRenew CoE bo sodeloval pri pripravljanju in karakterizaciji vzorcev lesa, oblikovanju zaščitnih izdelkov, predhodnih obdelavah površin vzorcev lesa, uporabi novih zaščitnih postopkov ter karakterizaciji interakcij med predhodno obdelavo in prevleko lesa. Po oceni toplotnih in protipožarnih lastnosti prevleke bo InnoRenew CoE s sodobnimi nedestruktivnimi metodami izdelal celovito analizo postopka in učinkovitosti izdelka. Med projektom bo InnoRenew CoE poskrbel tudi za ozaveščanje javnosti in promocijo.