Co-funded by:
Mentored by:

Ocena ekotoksičnosti izpustov pri požarih

V tem projektu bomo razvili metode za ocenjevanje strupenosti požarnih izpustov za ljudi, okolje in za predmete kulturne dediščine.

Ključne besede: vplivi na zdravje, požar, strupenost, dim, vpliv na kulturno dediščino

Cilji:

  • Razvoj metode za ocenjevanje strupenosti požarnih izpustov in kemijskih sprememb v tradicionalnih materialih (bench scale tests)
  • Ocenjevanje razvoja materialov pri ostalih projektih