Co-funded by:
Mentored by:

Funkcionalnost in Okoljska Ustreznost SIstemov zapiranJA vrat – FOUSIJA

  • NASLOV PROJEKTA: Funkcionalnost in Okoljska Ustreznost SIstemov zapiranJA vrat
  • VODJA PROJEKTA: Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) / dr. Erwin Meissner Schau (za InnoRenew CoE)
  • TRAJANJE: 1. 3. 2020 – 31. 7. 2020
  • SREDSTVA: 1550 EUR za InnoRenew CoE
  • FINANCIRANJE: Evropska unija – Evropski socialni sklad (ESS), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
  • KOORDINATOR PROJEKTA: UP FAMNIT
  • PARTNERJI: Titus, d. o. o., Dekani (Slovenija); InnoRenew CoE (Slovenija); študenti štirje študenti UP FAMNIT (po en študent podiplomskega študijskega programa Računalništvo in informatika, dodiplomskega študijskega programa Bioinformatika, podiplomskega študijskega programa Podatkovna znanost, podiplomskega študijskega programa Varstvo narave), en študent UP FM (podiplomskega študijskega programa Management trajnostnega razvoja), en študent UP FVZ (podiplomskega študijskega programa Aplikativna kineziologija); delovna mentorja Danijel Kozlovič (Titus, d. o. o., Dekani), Erwin Meissner Schau (InnoRenew CoE); pedagoška mentorja prof. dr. Jernej Vičič (UP FAMNIT), izr. prof. dr. Andreja Kutnar (UP FAMNIT)

Zaradi pomanjkanja nekaterih surovin je za proizvode in industrijske procese zelo pomembno boljše upravljanje z viri ob sočasni okoljski presoji, ki je v skladu z načeli krožnega gospodarstva. Podjetja morajo uravnotežiti okoljske vidike in gospodarske parametre ter se bolje uskladiti s potrebami trga, ki se spreminjajo glede na družbeno razpoloženje in politični okvir.

Raziskave na tem področju morajo zato vključevati okoljsko in družbenoekonomsko presojo različnih izdelkov in procesov, uporabo IKT in vodenje projektov, vključno s poslovnim modelom za predlagane rešitve.

V podjetju Titus proizvajajo sisteme za mehko zapiranje za različne uporabe (pri pohištvu, beli tehniki in ostalem potrošniškem blagu). Zaradi zagotavljanja visokih standardov kakovosti manjši del okovja izločijo v izmet, kar zaradi masovne proizvodnje predstavlja znaten strošek in vpliv na okolje. Podjetje zato želi vzpostaviti poslovni model, ki bi bi ponujal optimalno rešitev za to težavo, hkrati pa zajemal vse pomembnejše ekonomske in okoljske vplive. Razstavljanje izločenih izdelkov na posamezne komponente ter morebitna ponovna uporaba ali prodaja razstavljenih komponent za surovino lahko pomenijo dodaten vir zaslužka oziroma zmanjšanje proizvodnih stroškov.

 

Glavne dejavnosti InnoRenew CoE  pri projektu

Strokovnjaki iz InnoRenew CoE bodo opravili pregled trga z ostanki ter odpadki podjetja Titus. Na podlagi ugotovitev bodo oblikovali model za okoljsko vrednotenje in izdelali analizo LCA za razgradnjo izbranih izdelkov. Pripravili bodo matematični (geometrični) model za napoved odpiranja vrat pri pohištvu in gospodinjskih napravah ter programsko opremo za grafični prikaz odpiranja vrat pri pohištvu in gospodinjskih napravah v prostoru, poleg tega pa tudi osnutek trajnostnega poslovnega modela za ravnanje z izdelki podjetja Titus, ki jih pri nadzoru kakovosti določijo za neustrezne.