Co-funded by:
Mentored by:

Vpliv mozničenih spojev na globalni dinamični odziv visokih lesenih objektov

  • ŠIFRA PROJEKTA: BI-NO/20-22-003
  • NASLOV PROJEKTA: Vpliv mozničenih spojev na globalni dinamični odziv visokih lesenih objektov
  • VODJA PROJEKTA: dr. Iztok Šušteršič
  • TRAJANJE: 11. 2020 – 31. 10. 2022
  • SREDSTVA: 3000 EUR
  • FINANCIRANJE: ARRS
  • PARTNERJI: InnoRenew CoE (Slovenija); Univerza za znanost in tehnologijo na Norveškem (Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet – NTNU) (Norveška)

Visoke lesene stavbe imajo v osnovi zadostno nosilnost, da prenašajo horizontalne obtežbe v mejnem stanju nosilnosti (MSN). Vendar je za njihovo projektiranje merodajno mejno stanje uporabnosti, ki vodi k omejevanju vibracij zaradi vetra. Na njene horizontalne pomike poleg mase in togosti stavbe močno vpliva tudi dušenje konstrukcije. Lesene konstrukcije so šibko dušeni sistemi, zato lahko zaradi narave njihovega resonančnega odziva že majhna sprememba v dušenju vodi v k znatnim spremembam v njihovem odzivu na vibracije ter celotnem odzivu na kriterij uporabnosti. Prvi cilj projekta je izvesti serijo eksperimentalnih preiskav mozničenih spojev – takšnih, kot so uporabljeni na stavbi Mjøstårnet na Norveškem. Pri raziskavah bodo uporabili modificiran nestandardni protokol obremenjevanja, s katerim bodo bolje simulirali obtežbo vetra in preučili dušenje pri majhnih pomikih. Temu bo sledil standardni protokol obremenjevanja, ki se uporablja za ovrednotenje histereznih parametrov pri protipotresnem projektiranju. Eksperimentalni rezultati bodo služili kot vhodni podatek za izvedbo modela končnih elementov (FEM) stavbe Mjøstårnet. Model bo kalibriran tako glede na odziv rezultatov spojev kot tudi na in situ meritve stavbe z ambientalnimi in vsiljenimi vibracijami. Nelinearni FEM bo tako uporabljen za oceno parametrov, ki so bili upoštevani (včasih ocenjeni) pri projektiranju stavbe – te informacije bodo izjemno koristne za oceno projektantskih standardov in njihovo morebitno dopolnitev. Model bo uporabljen tudi za simulacije hipotetične potresne obtežbe. Raziskovalci bodo pokazali, kakšne pospeške tal lahko zgradba z veliko težo na vrhu (vrhnjih šest medetažnih plošč je iz armiranega betona) na potresni lokaciji še prenese, kar bo zelo pomembno v primeru, če bi se odločili njen koncept uporabiti na potresno aktivnih območjih.

Glavne dejavnosti InnoRenew CoE pri projektu

Raziskovalci InnoRenew CoE bodo preizkusili mozničene spoje. Rezultati preizkusa bodo služili kot vhodni podatki za modeliranje končnih elementov 18-nadstropne stavbe Mjøstårnet na Norveškem, ki uporablja sistem ogrodja za odpornost na vodoravne obremenitve. Z raziskavo bodo preverili možnost ponovitve koncepta take stavbe na drugih potresno aktivnih mestih.