Co-funded by:
Mentored by:

Kemična modifikacija kot zaščita lesa v morskem okolju pred morskimi lesnimi škodljivci

Les je široko dostopen, poceni obnovljiv material, uporabljamo pa ga lahko za izdelavo številnih objektov v morskem okolju. Kljub naštetim ugodnim lastnostim njegovo uporabo omejuje dovzetnost za napade morskih lesnih škodljivcev (MLŠ), ki na svetovni ravni povzročajo veliko gospodarsko škodo. Podatki potrjujejo, da so letni stroški popravil ali obnove lesenih konstrukcij v morskem okolju lahko zelo visoki.

V tem projektu bomo izvedli presejalne teste več kemičnih modifikacij lesa z različnimi koncentracijami učinkovin. Pri tem bomo proučevali načine vezave učinkovin z lesom, dokaze za potek kemijskih reakcij pa ugotavljali z infrardečo in drugimi spektroskopijami. Opazovali bomo vpliv postopkov modifikacije na izbrane vrste najpomembnejših MLŠ. Ti imajo vsak svoj način življenja, zato bomo poskuse izvajali za vsako vrsto ločeno, v akvarijih z razmerami (temperatura morske vode itd.), ki jim ustrezajo. Novo znanje o vplivih sredstev za modifikacijo lesa na MLŠ in o interakcijah med sredstvi za modifikacijo, lesom in naravnim morskim okoljem bo združeno in predstavljeno v vsaj treh znanstvenih prispevkih, objavljenih v strokovnih revijah oziroma kakovostnih znanstvenih revijah. Izsledki bodo tudi predstavljeni na vsaj treh znanstvenih konferencah. Oblikovali bomo tudi nove elektronske baze podatkov, ki bodo vsebovale informacije o kratkotrajnih in dolgotrajnih učinkih modifikacijskih sredstev na les ter o temeljnih procesih modifikacije lesa in njihovih kemijskih vidikih. Zbiranje teh podatkov bo osnova za razvoj tako imenovanega »racionalnega oblikovanja« lesenih poizvodov za uporabo v morskem okolju. Te baze podatkov lahko predstavljajo tudi dragoceno napovedno orodje na področju modifikacije lesa, in sicer s poudarkom na okoljski prijaznosti novih izdelkov, učinkih modifikacijskih procesov na različne vrste MLŠ ter na daljši življenjski dobi izdelkov pa tudi na razvijanju scenarijev za rabo modificiranega lesa po izteku življenjske dobe. Pri tem bomo za raziskovalce in ustanove, ki skrbijo za zaščito lesa v morju, pripravili tudi priporočila. Projekt bo določenemu številu raziskovalcev, ki so na začetku svoje poti, predstavljal izjemno karierno priložnost, za začetek že s pripravo in zagovorom teze. Sodelovanje s Srbijo bo predstavljalo ne le znanstveno, temveč tudi kulturno izmenjavo, pri čemer bodo udeleženci pridobili izkušnjo sodelovanja z ljudmi z različnimi ozadji (kulturnimi, družbeno-gospodarskimi, izobraževalnimi …). Ker je zaščita lesa pred MLŠ za gospodarstvo zelo pomembna, načrtujemo tudi nadaljnji razvoj okolju najbolj prijaznega in cenovno učinkovitega procesa kemične modifikacije lesa. Tak razvoj presega obseg tega projekta, zato ga načrtujemo pozneje s partnerji iz gospodarstva.

Glavne dejavnosti InnoRenew CoE  pri projektu

Naše glavne aktivnosti bodo zajemale identifikacijo naravne snovi v vodnih kondenzatih pri toplotni modifikaciji lesa ali postopkih obdelave s paro, ocenjevanje tehnične izvedljivosti njihove uporabe kot sredstva za zaščito lesa in preskusi trajnosti lesa, impregniranega z zgoraj izbranimi spojinami v morskem okolju.

 

Bibliografski kazalci