Co-funded by:
Mentored by:

Primerjava metod eksperimentalne validacije zvočnega polja

  • ŠIFRA PROJEKTA: BI-DA/20-22-001
  • NASLOV PROJEKTA: Primerjava metod eksperimentalne validacije zvočnega polja
  • VODJA PROJEKTA: dr. Rok Prislan
  • TRAJANJE: 11. 2020 – 31. 10. 2020
  • SREDSTVA: 3000 EUR
  • FINANCIRANJE: ARRS
  • PARTNERJA: InnoRenew CoE (Slovenija); Tehniška univerza na Danskem (Danmarks Tekniske Universitet – DTU) (Danska)

Difuzno zvočno polje je pomembno idealizirano polje v akustiki in se uporablja pri standardiziranih merilnih postopkih, računskih napovedih ter v širokem naboru teoretskih izpeljav. Presenetljivo je torej, da ni splošnega soglasja stroke glede definicije difuznega zvočnega polja, njegovega ovrednotenja in kategorizacije kot tudi ne pravega razumevanja, katere so ključne karakteristike površin v prostoru, ki povzročijo, da se vzpostavi difuzno polje.

Raziskovalni projekt se osredotoča na primerjavo dveh metod za karakterizacijo zvočnega polja, povezanih z difuznim zvočnim poljem – občutljivosti na impulzni odziv in razgradnje ravnega vala. Metodi so razvile raziskovalne skupine iz InnoRenew in Tehniške univerze na Danskem (DTU), njuni primerjavi pa bodo izvedli tako na teoretični kot na eksperimentalni ravni.

Glavne dejavnosti InnoRenew CoE pri projektu

Raziskovalci iz InnoRenew CoE bodo vodili teoretični in eksperimentalni del projekta. Določili bodo skupno teoretično podlago za oba eksperimentalna pristopa h karakterizaciji zvočnega polja in postopek eksperimentalne validacije. Meritve občutljivosti na impulzni odziv in meritve razgradnje ravnega vala bodo izvedli v laboratorijskih pogojih.