Co-funded by:
Mentored by:

Percepcija in lastnosti bioarhitekture

Sodobna usmeritev k izgradnji trajnostnih stavb in povečevanju okoljske ozaveščenosti spodbuja tudi oživljanja bioarhitekture kot alternative drugim gradbenim pristopom. Edinstvene lastnosti in naravna lepota bioloških materialov povečujejo zaželenost teh izdelkov za razne aplikacije v gradbeništvu, tako za strukturno kot za nestrukturno rabo. Eden glavnih motivov, da se zanje odločajo kot za trajnostno alternativo konvencionalnim gradbenim materialom, je nizkoogljični odtis med ekstrakcijo in proizvodnjo bioloških materialov, a njihovo delovanje je v daljšem časovnem obdobju (in zato tudi njihova dolgoročna trajnost) včasih postavljeno pod vprašaj. Da bi ti materiali imeli pomembno vlogo v grajenem okolju in v novem biogospodarstvu, je pomembno razumeti, kako delovanje biozgradb vidijo projektanti in končni uporabniki ter kako je zaznavanje uporabnikov povezano z dejanskimi meritvami delovanja.

Projekt ARCHI-BIO je odlična priložnost za izvajanje medsektorskih raziskav in krepitev sodelovanja med ameriško Državno univerzo v Oregonu in InnoRenew CoE.

Glavne dejavnosti InnoRenew CoE pri projektu

Pri projektu raziskujemo percepcijo in učinkovitost biomaterialov v arhitekturi z razvojem alternativnih metod, ki združujejo orodja IKT s psihološkimi odzivi. InnoRenew CoE je pri projektu odgovoren za identifikacijo in testiranje orodij za merjenje zaznavanja uporabnikov, ocenjevanje zaznavanja naravnega in modificiranega lesa ter njihovih sprememb v odvisnosti od časa, kot tudi za ocenjevanje zadovoljstva in blaginje ljudi v času uporabe stavbe.

Bibliografski kazalci