Co-funded by:
Mentored by:

Razvoj algoritmov večparametrske optimizacije za načrtovanje večnamenskih stavb

  • ŠIFRA PROJEKTA: BI-HU/21-22-004
  • NASLOV PROJEKTA: Razvoj algoritmov večparametrske optimizacije za načrtovanje večnamenskih stavb
  • VODJA PROJEKTA: dr. Balázs Dávid
  • TRAJANJE: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022
  • SREDSTVA: 2000 EUR
  • FINANCIRANJE: ARRS
  • PARTNERJI: InnoRenew CoE (Slovenija), Univerza v Pécsu (University of Pécs) (Madžarska)

Namen tega projekta je razvoj večparametrskega optimizacijega orodja, ki sočasno zajema različne optimizacijske izzive in rešitev zagotavlja z različnimi kompromisi med optimizacijskimi parametri. Orodje bo združevalo matematično modeliranje, kombinacijsko optimizacijo in umetno inteligenco, namenjeno napredku pri metodi ED, ki bo zagotavljal dejansko optimalno zgradbo z največjo energetsko učinkovitostjo. Postopki projektiranja konstrukcij bodo analizirani za zgradbe različnih tipov in namenov, kot rezultat pa bodo opredeljena ključna optimizacijska vprašanja. Ker so posamezni optimizacijski problemi v ozadju že sami po sebi NP-težki, bo razvito orodje najverjetneje temeljilo na hevrističnih in metahevrističnih pristopih za iskanje približnih rešitev zadostne kvalitete. Učinkovitost razvitih orodij bo tudi testirana tako na generiranih kot na dejanskih primerih projektiranja v praksi.

Glavne dejavnosti InnoRenew CoE pri projektu

V InnoRenew CoE bodo razvili večparametrska optimizacijska orodja, ki zajemajo matematično modeliranje, reševanje optimizacijskih problemov in razvoj rešitev ob uporabi umetne inteligence in kombinacijske optimizacije. Implementirali bodo tudi simulacijsko okolje za testiranje in validacijo razvitih orodij.