Co-funded by:
Mentored by:

Inovativna usposabljanja INTRuST (INTRuST)

INTRuST naslavlja strokovnjake iz podjetij, povezanih s pohištvom, upravljanjem gozdov, zaposlene v podjetjih in vodstva podjetij, ki se ukvarjajo s certificiranjem lesa in/ali certificiranjem stavb, ki želijo povečati svoje veščine in kompetence, ponudnike poklicnega izobraževanja in usposabljanja, organizacije za usposabljanje in pedagoge, ki izvajajo programe usposabljanja v zvezi s certificiranjem na področju lesarstva in gozdarstva. V projektu bodo pripravili analizo in poročilo o stanju certificiranja na področju gozdarstva in pohištvene industrije, I4.0 rešitve in skupni kurikulum, razvili bodo INTRuST+ orodje za usposabljanje, INTRuST razvoj modulov usposabljanja ter INTRuST platformo za sodelovanje in pilotno usposabljanje.

Glavni cilji projekta INTRuST so razširiti znanje, spretnosti in stališča o podnebnih spremembah in trajnostnem razvoju v poklicnem izobraževanju z oblikovanjem novega učnega načrta o strategijah in certifikatih, povezanih z okoljem ter izboljšati digitalno pripravljenost proizvajalcev lesa in pohištva z razvojem specifičnega usposabljanja na področju industrij 4.0 v gozdni in lesni vrednostni verigi (dvojni zeleni in digitalni prehodi). Prav tako bodo v okviru projekta razvili in preizkusili orodje za digitalno usmerjanje, ki bo industrijam omogočilo lažji izbor najprimernejših certifikacijskih shem in predlagalo ustrezno vsebino usposabljanja za posamezne scenarije, kar bo prispevalo k spodbujanju prilagodljivih in prepustnih izobraževalnih poti. Nadalje bodo omogočili usposabljanje preko platforme za e-učenje v različnih EU jezikih, z zagotavljanjem interaktivnega učnega gradiva in s spodbujanjem uporabe odprtega in spletnega učenja ter multidisciplinarnih učnih pristopov. Nenazadnje pa bodo se bodo posvetili tudi ozaveščanju o pomenu različnih certifikacijskih shem, ki lahko podjetjem pomagajo pri izboljšanju njihove uspešnosti in prodaje.

Glavne dejavnosti InnoRenew CoE  pri projektu

InnoRenew CoE bo sodeloval pri vseh delovnih sklopih in bo vodil nalogo R2 – INRuST+ orodje za usposabljanje. Glavni cilj te naloge bo razvoj orodja za digitalno usmerjanje, ki bo industrijam omogočilo izbrati certifikacijske sheme, ki so zanje najprimernejše in predlagalo ustrezno vsebino usposabljanja v vsakem posameznem primeru, kar bo prispevalo k promociji fleksibilnih in prepustnih izobraževalnih poti. To orodje bo predlagalo tudi tehnologije I4.0 za uporabo v podjetjih, ki želijo izvesti digitalno preobrazbo v skladu s svojimi profili. V tem procesu bo orodje za usposabljanje podprlo udeležence izobraževanja in vsem zainteresiranim podjetjem olajšalo upravljanje in izvajanje lastnega certificiranja za svoje izdelke ter integracijo rešitev I4.0.