Co-funded by:
Mentored by:

Teorija grafov in kombinatorično znanstveno računalništvo

  • ŠIFRA PROJEKTA: N2-0171
  • NASLOV PROJEKTA: Teorija grafov in kombinatorično znanstveno računalništvo
  • PROJEKTNA EKIPA: dr. Miklós Krész (vodja za InnoRenew CoE), Laszlo HajduNiki Hrovatin
  • TRAJANJE: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
  • SREDSTVA: 105.000 EUR (26.250 EUR za InnoRenew CoE)
  • FINANCIRANJE: ARRS
  • PARTNERJI: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani (Slovenija); InnoRenew CoE (Slovenija); Institut »Jožef Stefan« (Slovenija); Inštitut za matematiko Alfréd Rényi (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) (Madžarska).

Glavni cilj projekta je opredeliti probleme, ki nastajajo pri kombinatoričnem znanstvenem računalništvu v povezavi s teorijo grafov, in jih v računalnikih z visoko vzporednostjo rešiti z oblikovanjem in implementiranjem algoritmov za optimizacijo grafov. Projekt se bo posebej posvetil povezovanju uporabnosti in teorije. Uporaba se navezuje na različna področja, kot so kombinatorna kemija, sistemska biologija, analiza trga, gradbeništvo, družboslovje, biomateriomika in uporabna matematika. Aplikativni in teoretični del projekta se bosta medsebojno dopolnjevala, saj so pri uporabi prisotni najpomembnejši dejanski problemi, teoretske raziskave pa obetajo rezultate, na podlagi katerih bi lahko razvili učinkovite postopke z visoko vzporednostjo.

Glavne dejavnosti InnoRenew CoE pri projektu

Raziskovalci v InnoRenew CoE bodo razvijali skalabilne metode za analizo grafov, ki bi jih lahko uporabili na ustreznih področjih, kot so računalniška biomateriomika, optimizacija trajnostne gradnje in trg krožnega gospodarstva. Razvite metode bodo ovrednotili na podlagi resničnih podatkov.