Co-funded by:
Mentored by:

Informacijsko modeliranje stavb

Ta projekt bo razširil integrirani sistem upravljanja (IMS) tako, da bo vključeval kazalnike in podatke uspešnosti, okolijske podatke, podatke o vplivu na zdravje in ostale pomembne informacije.

Ključne besede: IMS, IFC, razvoj BIM, integracija in izvedba

Cilji:

  • Razširiti specifikacijo BIM za vključevanje podatkov o izvedbi, podatkov o okoljskih učinkih, podatkov o vplivu na zdravje in ostalih pomembnih informacij.
  • V izdelkih z vgrajenimi senzorji ustvariti povezavo med podatki senzorja in podatki BIM za začasno spremljanje dimenzij določenega elementa
  • Ustvariti/razširiti vmesnike za specifične gradbene izdelke za vključevanje izvedbenih podatkov in podatkov o vplivu na okolje/zdravje.
  • Ponujati pomoč pri izboljšanju/namestitvi odprto kodnih in lastniških pravic BIM vmesnikov/pretvorba v razširjen BIM
  • Razviti platformo za uporabnike z namenom deljenja izkušenj in podatkov