Co-funded by:
Mentored by:

Razvoj aplikacije za zbiranje odsluženega lesa 2.0

Opis projekta

 V predhodnem projektu RecAPPture smo v sodelovanju z podjetjem M SORA in zavodom InnoRenew CoE razvili aplikacijo, s pomočjo katere lahko kdorkoli sporoči, da ima na razpolago odslužen les. Motivacija za razvoj aplikacije je bila potencialna ponovna uporaba odsluženega lesa zaradi njegove dolge življenjske dobe. V praksi to pomeni, da po rušitvi objekta npr. lesen tram ni porabljen za pridobivanje toplotne energije (sežig) ampak, da se ga najprej porabi za npr. lesena okna, nato za lesene kompozite in šele nato za kurjavo. Potencial ponovne uporabe lesa se kaže tudi v zaostrovanju EU glede odlaganja odsluženega lesa na deponije, saj to ni več zaželeno in ni v skladu s predpisi in smernicami EU. S pomočjo aplikacije ReCaPture M SORA gradi podatkovno bazo lokacij in ocenjeno količino odpadnega lesa v Slovenji. Stroški prevoza med posamezno lokacijo in podjetjem so visoki, kar posledično podraži postopek predelave lesa v surovino. Obisk več lokacij v enem obhodu je intuitivna rešitev, vendar je pri tem zelo pomemben izbor lokacij. Problem, ki ga nameravamo reševati, je logistična optimizacija transporta odsluženega lesa. Podrobneje: glede na podane lokacije in predvidene količine odsluženega lesa želimo poiskati optimalen obhod lokacij, ki jih mora tovorno vozilo obiskati, da bi minimizirali stroške prevoza in hkrati maksimirali količino prevoženega odsluženega lesa. Stroški vključujejo najem prevoza, prevožene kilometre in izpust ogljikovega dioksida. Iskanje optimalnega obhoda je zelo težak matematičen problem, če pri iskanju optimalne rešitve upoštevamo omejitve količine lesa, ki je na lokaciji, in kapaciteto tovornega vozila. Cilj je razviti prilagojen računski model, ki bo integriran v obstoječo aplikacijo ReCaPture. Služil bo kot sistem za podporo pri odločanju. Uporabnikom bo predlagal optimalen načrt zbiranja odsluženega lesa in izračunal pričakovane stroške z uporabo nastavljivih parametrov (npr. cena prevoza na prevožen kilometer).

Glavne dejavnosti InnoRenew CoE  pri projektu

 

  • Razvoj mešano celoštevilskega modela za logistično optimizacijo.
  • Implementacija vmesnika za pretvorbo podatkov med aplikacijo ReCaPture in računskim modelom.
  • Integracija računskega modela v spletno aplikacijo ReCaPture.
  • Sistem za obveščanje, ki bo odgovorne seznanjal s potencialnimi priložnostmi prevozov, katerih strošek je nižji od postavljene meje.
  • Testiranje sistema in sistemske dinamike v odvisnosti od števila lokacij.