Co-funded by:
Mentored by:

Razvoj aplikacije za zbiranje odsluženega lesa 2.0

V predhodnem projektu ReCaPture je InnoRenew CoE v sodelovanju s podjetjem M SORA razvil aplikacijo, s pomočjo katere lahko kdorkoli sporoči, da ima na razpolago odslužen les. Razlog za razvoj aplikacije je bila možnost, da se odsluženi les lahko ponovno uporabi, saj ima dolgo življenjsko dobo. V praksi to na primer pomeni, da se lesen tram po rušitvi objekta namesto za takojšnje pridobivanje toplotne energije (sežig) najprej porabi za lesena okna, nato za lesene kompozite in šele zatem za kurjavo. Potencial ponovne uporabe lesa odraža tudi zaostreno obravnavanje EU glede odlaganja odsluženega lesa na deponije, saj to ni več zaželeno in ni v skladu s predpisi in smernicami EU. M SORA s pomočjo aplikacije ReCaPture gradi podatkovno bazo lokacij in ocenjene količine odpadnega lesa v Slovenji. Stroški prevoza med posamezno lokacijo in podjetjem so visoki, kar podraži postopek predelave lesa v surovino. To bi lahko rešili z obiski več lokacij v enem obhodu, vendar je pri tem zelo pomemben izbor lokacij. Odločilnega pomena je torej logistična optimizacija transporta odsluženega lesa, čemur se posveča tudi projekt. Podrobneje: glede na podane lokacije in predvidene količine odsluženega lesa Razvoj aplikacije za zbiranje odsluženega lesa 2.0 išče optimalen obhod lokacij, ki jih mora tovorno vozilo obiskati, da bi minimizirali stroške prevoza in hkrati maksimirali količino prevoženega odsluženega lesa. Stroški vključujejo najem prevoza, prevožene kilometre in izpust ogljikovega dioksida. Iskanje optimalnega obhoda je zahteven matematični problem, če pri tem upoštevamo omejitve količine lesa, ki je na lokacijah, in kapaciteto tovornega vozila. Cilj je razviti prilagojen računski model, ki bo integriran v obstoječo aplikacijo ReCaPture in bo služil kot podporni sistem pri odločanju. Uporabnikom bo predlagal optimalen načrt zbiranja odsluženega lesa in izračunal pričakovane stroške z uporabo nastavljivih parametrov (npr. cena prevoza na prevožen kilometer).

Glavne dejavnosti InnoRenew CoE  pri projektu

InnoRenew CoE bo v okviru projekta razvil mešan celoštevilski model za logistično optimizacijo in implementiral vmesnik med aplikacijo ReCaPture in računalniškim modelom za pretvorbo podatkov. Poleg tega bo povezal računalniški model s spletno aplikacijo, razvil sistem za obveščanje, ki bo odgovorne seznanjal o možnostih za prevoze, katerih stroški so nižji od postavljene meje, in testiral sistem in sistemske dinamike v odvisnosti od števila lokacij.