Co-funded by:
Mentored by:

Izboljšana kakovost notranjega okolja in uporaba obnovljivih materialov v notranjih prostorih za zmanjšanje stresa pri uporabnikih stavb

  • ŠIFRA PROJEKTA: BI-FI/20-22-003
  • NASLOV PROJEKTA: Izboljšana kakovost notranjega okolja in uporaba obnovljivih materialov v notranjih prostorih za zmanjšanje stresa pri uporabnikih stavb
  • VODJA PROJEKTA: dr. Michael David Burnard
  • TRAJANJE: 11. 2020 – 31. 10. 2022
  • SREDSTVA: 3000 EUR
  • FINANCIRANJE: ARRS
  • PARTNERJI: InnoRenew CoE (Slovenija); Inštitut za naravne vire Finske (Luonnonvarakeskus) (Finska)

Splošni cilj projekta je vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja med obema ustanovama, ki temelji na skupnih raziskovalnih ciljih, komplementarnih dejavnostih in strokovnem znanju ter prijateljskih odnosih. V skladu s tem so tudi posamični cilji projekta: prenos znanja na podlagi in metodah, ki jih ustanovi uporabljata, da bi z medsebojnimi obiski izboljšali tekoče raziskovalne projekte; razširjanje raziskovalne mreže obeh ustanov na obravnavanem področju; opredelitev in obravnavanje skupnih in novih povezanih raziskovalnih vprašanj na podlagi sedanjih in prihodnjih raziskovalnih projektov; priprava najmanj dveh skupnih objav in širjenje rezultatov projekta zunaj akademske sfere (tj. širjenje ugotovitev v industrijo, med arhitekte, oblikovalce itd.).

Glavne dejavnosti InnoRenew CoE pri projektu

Projekt je namenjen izboljšanju obstoječih in nadaljnjih raziskav, povezanih s stresom in dobrim počutjem uporabnikov stavb. Raziskovalci iz obeh organizacij se bodo obiskovali in ohranjali redno komunikacijo o tekočem delu, da bi lažje prepoznali prednosti in slabosti svojega dela. Cilj teh izmenjav je deliti znanje med partnerskima ustanovama in tako ustvariti boljšo bazo raziskovalnih dokazov, ki bodo oblikovalcem, upravljavcem in lastnikom stavb pomagali optimizirati prostor glede na njegov vpliv na počutje uporabnikov, zlasti na zmanjšanje stresa. To pa bodo dosegli predvsem na podlagi večje in učinkovitejše rabe lesa v notranjih prostorih.