Co-funded by:
Mentored by:

Modificirani nanodelci lignina za uporabo v kompozitnih embalažah na biološki osnovi (PACK-NIN)

  • SPORAZUM O DODELITVI SREDSTEV: 101031402—PACK-NIN—H2020-MSCA-IF-2020
  • NASLOV PROJEKTA: Modificirani nanodelci lignina za uporabo v kompozitnih embalažah na biološki osnovi (PACK-NIN)
  • VODJA PROJEKTA: dr. Esakkiammal Sudha Esakkimuthu
  • MENTOR PROJEKTA: dr. Matthew Schwarzkopf
  • TRAJANJE: 1. 4. 2021 – 28. 2. 2023
  • SREDSTVA: 162.040,32 EUR
  • FINANCIRANJE: EU, Obzorje 2020 – H2020-MSCA-IF-2020 Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship (Standard European Fellowships)
  • KOORDINATOR PROJEKTA: InnoRenew CoE (Slovenija)

Uporaba polimerov se v industriji končnih izdelkov,  kot so embalaža, gospodinjski aparati, gradbeništvo in avtomobili, vse bolj povečuje. Povpraševanje potrošnikov, sprememba življenjskega sloga, razpoložljivost surovin in urbanizacija so temeljni dejavniki, ki vplivajo na industrijo polimerov. Primerjava različnih uporab polimerov kaže, da samo embalaža predstavlja skoraj 42 odstotkov celotne porabe. Polimeri, uporabljeni v embalaži, so se v zadnjih 60 letih (od 1950 do 2011) povečali s pet na sto milijonov ton. Še posebej opazno je število polimerov, uporabljenih v živilski embalaži, kar lahko pripišemo njihovi cenovni ugodnosti v primerjavi s tradicionalno enokomponentno stekleno in kovinsko embalažo. Najpogosteje se uporablja polietilen, polipropilen in – predvsem za plastične folije, steklenice in biološko razgradljive medicinske pripomočke – polilaktična kislina (PLA). Vendar ima PLA nekatere slabosti, kot so počasna kristalizacija, slaba toplotna stabilnost, izguba natezne trdnosti zaradi absorpcije vode in visoki stroški. Fizikalno-kemijske lastnosti PLA je mogoče izboljšati z vključevanjem različnih polimerov, kakršen je tudi polimer na osnovi biomase (lignin), ki izkazuje veliko zmogljivost.

Lignin je drugi najpogostejši aromatski biopolimer iz biomase in premalo izkoriščen stranski proizvod v industriji celuloze in papirja ter pri izgorevanju energije. Lignin se uporablja s PLA kot polnilo za povečanje toplotne stabilnosti, UV-lastnosti in natezne trdnosti.

Pri projektu PACK-NIN se bodo posvetili vključevanju nanodelcev Cu/lignin v matriko PLA, da bi povečali združljivost in medsebojne vezi ter ovrednotili protimikrobne aktivnosti sintetiziranih kompozitov. Pri tem načrtujejo razvoj trajnostnega bionanokompozita, ki bo zagotovil večjo uporabo lignina v živilski embalaži in drugih kompozitnih uporabah.

Glavne dejavnosti InnoRenew CoE pri projektu

Projekt je pridobila dr. Esakkiammal Sudha Esakkimuthu na razpisu Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship, izvajala pa ga pod mentorstvom dr. Matthew Schwarzkopfa v okviru raziskovalne skupine Kompoziti iz obnovljivih materialov v InnoRenew CoE. Ob znanstvenem delu bo dr. Esakkimuthu tudi mentorirala mlade raziskovalce, organizirala dogodke in vodila projekte.