Co-funded by:
Mentored by:

Strategije za izboljšanje energijske učinkovitosti s temeljito prenovo stanovanjskih stavb

  • ŠIFRA PROJEKTA: : BI/BA-19-20-030 (ARRS – Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v letih 2019–2020)
  • NASLOV PROJEKTA: Strategije za izboljšanje energijske učinkovitosti s temeljito prenovo stanovanjskih stavb
  • VODJA PROJEKTA: dr. Anna Malgorzata Sandak
  • TRAJANJE: 15. 1. 2019 – 31. 12. 2022
  • PARTNERJI: InnoRenew CoE (Slovenija); Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Univerze v Banjaluki (Bosna in Hercegovina)
  • SREDSTVA: 2000 EUR
  • Financiranje: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

Približno 35 % gradenj v EU je starejših od 50 let. Pri obnovah predstavljajo stanovanjske zgradbe pomemben delež, kar 65 % vseh obnovitvenih del. Ocenjujejo, da bi s temeljito prenovo obstoječih in gradnjo novih stavb v načinu ničenergijske gradnje do leta 2050 lahko privarčevali 80 % končne energije za ogrevanje prostorov. Zato je učinkovita in trajnostna nadgradnja obstoječega stavbnega fonda kratkoročno eden od velikih izzivov za znanstveni razvoj in inovacije. Temeljita prenova je trenutno eden največjih trendov v evropskem gradbeništvu, saj je oživitev zgradb z obnovo in ne rušenjem postala ne le splošna praksa, ampak tudi pomembna perspektiva trajnostnosti. Energijsko učinkovitost zgradb lahko dosežemo z več strategijami, kot so bioklimatska arhitektura (npr. oblika in orientacija zgradbe, zaščita pred sončenjem, pasivni solarni sistemi), visokozmogljivi stavbni ovoji (npr. temeljita izolacija, visokokakovostna okna in zasteklitve, zrakotesna gradnja, izogibanje toplotnim mostičkom) in visokozmogljivi sistemi prezračevanja (npr. mehanska izolacija, izraba povratne toplote). V projektu E-REFIT bomo opredelili sodobne trende pri zmanjševanju potrebe po energiji v stanovanjskih zgradbah. Primerjali in ocenjevali bomo prizadevanja za izboljšanje energijske učinkovitosti v Sloveniji in Bosni in Hercegovini. Ugotovitve o dobrih praksah pri temeljiti prenovi stanovanjskih zgradb, ki vključuje izboljšanje energijske učinkovitosti, bomo razširjali množičnemu občinstvu. Pričakujemo, da bomo v projektu E-REFIT združili orodja za oblikovanje in sprejemanje odločitev, kar bo namenjeno arhitektom, oblikovalcem, gradbenikom, dobaviteljem tehnoloških rešitev in upravljavcem zgradb, s končnim ciljem, da se s temeljito prenovo izboljša poraba energije v stanovanjskih zgradbah. S projektom E-REFIT bomo zato spodbudili obnove v obeh sodelujočih državah in promovirali nove skupne strategije in prakse sodelovanja pri inovacijah.

Glavne dejavnosti InnoRenew CoE pri projektu

InnoRenew CoE je odgovoren za zagotavljanje primerov najboljše prakse glede naknadnega opremljanja stanovanjskih stavb v Sloveniji, za ugotavljanje morebitnih ovir pri izvajanju priporočenih rešitev za obnovo in za razvoj strategij za prenos znanja med sodelujočima državama.