Co-funded by:
Mentored by:

Napredni materiali za ohranjanje kulturne dediščine

Ključne besede: shranjevanje predmetov kulturne dediščine, napredni materiali, lahkohlapni ogljikovodiki (VOC), vgrajeni senzorji, baza podatkov o razgradnji kulturne dediščine, zbiranje podatkov in sistem upravljanja.

Cilji:

  • Razvoj materialov in embalažnih elementov za transport in dolgoročno hrambo (predstavitev/razstava) predmetov kulturne dediščine
  • Razvoj podatkovne baze degradacije materialov kulturne dediščine zaradi vpliva dejavnikov okolja
  • Razvoj materiala z integriranimi senzorji za varno hrambo predmetov kulturne dediščine
  • Razvoj sistema za pridobivanje podatkov, upravljanje le-teh ter razvoj opozorilnega sistema
  • Ustvariti celovito analizo tveganja ter priporočila za uporabo razvitih materialov/sistem hrambe kulturne dediščine