Co-funded by:
Mentored by:

Nove metode za načrtovanje življenjske dobe lesa v leseni gradnji z izboljšanim vrednotenjem stroškov življenjskega cikla (WoodLCC)

  • NASLOV PROJEKTA: Nove metode za načrtovanje življenjske dobe lesa v leseni gradnji z izboljšanim vrednotenjem stroškov življenjskega cikla (WoodLCC)
  • VODJA PROJEKTA: dr. Anna Sandak
  • TRAJANJE: 01.07.2022 – 30.06.2025
  • SREDSTVA: 1.516.862,00 EUR (210.000,00 EUR za InnoRenew CoE)
  • FINANCIRANJE: Evropska unija – ForestValue Research Programme in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije
  • KOORDINATOR PROJEKTA: University of Göttingen, Department of Wood Biology and Wood Products (Nemčija)
  • PARTNERJI: Norwegian Institute of Wood Technology (Norveška), Norwegian Institute of Bioeconomy Research (Norveška), Tallinn University of Technology (Estonija), InnoRenew CoE (Slovenija), Lund University (Švedska), Miebach (Nemčija), ZRS Architekten (Nemčija), Holzbau Deutschland (Germany), Finnlog OÜ (Finska), Estonian Woodhouse Association (Estonija), Estonian Forest and Wood Industries Association (Estonija), TreFokus (Norveška), Swedish Wood (Švedska), TMF (Švedska), Sweco Norge AS (Švedska), Norconsult Informasjonssystemer AS (Norveška), Lumar IG (Slovenija)

Glavni cilj projekta WoodLCC je omogočiti zanesljivo in natančno računanje stroškov življenjskega cikla (Life-Cycle-Costing LCC) lesa na podlagi vhodnih podatkov. Podatki bodo izvzeti iz novih modelov za podrobno specifikacijo učinkovitosti življenjske dobe lesenih komponent in lesenih stavb.

WoodLCC bo v celoti izkoristil rezultate novih metod za podrobno specifikacijo zmogljivosti lesa skozi njegovo življenjsko dobo. Omenjene metode so bile vzpostavljene z obsežnimi raziskavami o odnosu med dozo in odzivom  (dose–response relationship) za zunanje lesene elemente. Novost WoodLCC je optimizacija vhodnih podatkov za LCC lesenih gradbenih proizvodov.

Glavne aktivnosti InnoRenew CoE pri projektu

InnoRenew bo za programsko opremo BIM pripravil demo vtičnik za oceno LCC, ki bo prilagojen posebnim potrebam lesenih konstrukcij. Simulacija življenjske dobe, ki je nujna za zanesljivo analizo LCC, bo izvedena na treh ravneh zahtevnosti. Vse bodo objektivno preverjene in tako zagotovile zanesljivost novega orodja in združljivost z dejanskimi primeri v praksi. Cilj je doseči realistični scenarij življenjske dobe za lesene konstrukcije in njihove elemente.