Co-funded by:
Mentored by:

Kaskadna biorefinerija izdelkov iz oljčnih listov: od neuporabljene biomase v primarnem sektorju do prilagojenih rešitev za uporabo na mednarodnem trgu z visoko dodano vrednostjo (OLEAF4VALUE)

  • NASLOV PROJEKTA: Kaskadna biorefinerija izdelkov iz oljčnih listov: od neuporabljene biomase v primarnem sektorju do prilagojenih rešitev za uporabo na mednarodnem trgu z visoko dodano vrednostjo (OLEAF4VALUE)
  • ŠIFRA PROJEKTA: 101023256 — OLEAF4VALUE
  • VODJA PROJEKTA: dr. Jakub Sandak
  • TRAJANJE: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2024
  • SREDSTVA:  5.687.060,00 EUR (341.875,00 EUR za InnoRenew CoE)
  • FINANCIRANJE: EU, Obzorje 2020 – Bio-Based Industries
  • KOORDINATOR PROJEKTA: NATAC BIOTECH SL (Španija)
  • PARTNERJI: NATAC BIOTECH SL (Španija), OLEICOLA EL TEJAR NUESTRA SENORA DEARACELI S COOP AND (Španija), INGECOR AGROFORESTAL SL (Španija), INNORENEW COE (Slovenija), FUNDACION CENER (Španija), INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA (Portugalska), BIOCHEMIZE SL (Španija), UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE (Italija), NIZO FOOD RESEARCH BV (Nizozemska), MARTIN-LUTHER-UNIVERSITAET HALLE-WITTENBERG (Nemčija), HAVFORSKNINGSINSTITUTTET (INSTITUTE OF MARINE RESEARCH) (Norveška), MIBELLE AG (Švica), EURIZON SL (Španija), ZERO EMISSIONS ENGINEERING BV (Nizozemska), NNFCC LIMITED (Združeno Kraljestvo), MOWI FEED AS (Norveška)

OLEAF4VALUE je triletni projekt, katerega namen je razviti celoten sistem valorizacije oljčnih listov. Industrija oljčnega olja – med pomembnejšimi so v Južni Evropi in ob sredozemski obali – letno proizvede 4,5 milijona oljčnih listov. Ta neuporabljena biomasa povzroča kmetom in celotni industriji oljčnega olja težave, saj jo morajo v postopku pridelave oljčnega olja odstraniti s polj in iz mlinov. Dandanes oljčne liste zažigajo na poljih, uporabljajo kot krmo za govedino, v nekaterih primerih pa sežigajo z namenom pridobivanja energije. Cilj projekta OLEAF4VALUE je vzpostavitev osnovne pametne vrednostne verige – ta temelji na konceptu 4.0: Smart Dynamic Multi-Valorization-Route Biorefinery (SAMBIO) – za kaskadno valorizacijo oljčnih listov glede na njihovo fizikalno-kemijsko sestavo, posebej prirejeno s posebnimi predobdelavami za proizvodnjo ciljnih izdelkov. Napredne tehnologije za zeleno ekstrakcijo in izolacijo bodo uporabljene za ločevanje vseh dragocenih frakcij in spojin s postopkom brez proizvajanja odpadkov (zero-waste) in na podlagi potreb trga končnih uporabnikov na področju pomembnih panog: živilske, krmne, zdravstvene, kozmetične, farmacevtske in kemične industrije.

Glavne dejavnosti InnoRenew CoE pri projektu

InnoRenew CoE bo zadolžen za razvoj in uporabo učinkovitih in nizkocenovnih prenosnih senzorjev za preiskovanje oljčnih listov, za razvoj in uporabo kemometričnih modelov, ki združujejo referenčne podatke s spektri VIS-NIR, ter za razvoj indeksa primernosti biomase (Biomass Suitability Index) za fizične in kemijske lastnosti oljčnih listov.