Co-funded by:
Mentored by:

Spektroskopija in multivariatna analiza podatkov za nadzor kakovosti modificiranega lesa (MULTI-SPEC)

Infrardeče sevanje so odkrili pred več kot 200 leti, a je bilo bližnje infrardeče sevanje (ang. near infrared region, NIR) zaradi zahtevne interpretacije spektra več let zapostavljeno. NIR se zdaj kot ena od rutinskih metod uporablja na mnogih področjih, kljub temu pa je njegova uporaba pri karakterizaciji produktov v gozdnem sektorju problematična zaradi njihove naravne variabilnosti.

Namen projekta MULTI-SPEC, ki bo združil nedestruktivne metode spektroskopije z naprednimi metodami podatkovnega rudarjenja, je sistematično in poglobljeno ocenjevanje in karakterizacija modificiranega lesa. Uporabili bomo pristop »od spodaj navzgor«, da bi na podlagi podatkov, pridobljenih na nivoju molekule, lahko napovedali več makro lastnosti lesa. Projekt MULTI-SPEC bo primerjal vpliv izbranih procesov modifikacije lesa, ki so v Italiji in Sloveniji dostopni na ravni industrije.

Glavne dejavnosti InnoRenew CoE  pri projektu

Projekt MULTI-SPEC uporablja nedestruktivne spektroskopske tehnike z napredno metodo rudarjenja podatkov za sistematično in obsežno karakterizacijo in vrednotenje modificiranega lesa. InnoRenew CoE je odgovoren za spektralni prstni odtis surovega in modificiranega lesa ter podpira UNIMORE z vrednotenjem podatkov in numeričnim modeliranjem procesov modificiranja.

 

Bibliografski kazalci