Co-funded by:
Mentored by:

Drevesna skorja kot obnovljiv vir za zaščito lesenih gradbenih materialov (BarkBuild)

  • NASLOV PROJEKTA: Drevesna skorja kot obnovljiv vir za zaščito lesenih gradbenih materialov (BarkBuild)
  • VODJA PROJEKTA: dr. Matthew Schwarzkopf
  • TRAJANJE: 01.07.2022 – 30.06.2025
  • SREDSTVA: 1.655.959,00 EUR (210.000,00 EUR za InnoRenew CoE)
  • FINANCIRANJE: Evropska unija – ForestValue Research Programme in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije
  • KOORDINATOR PROJEKTA: Stockholms universitet (Švedska)
  • PARTNERJI: Latvian State Institute of Wood Chemistry (Latvija), InnoRenew CoE (Slovenija), Teknologian tutkimuskeskus VTT (Finska), Norsk Institutt for Bioøkonomi (Norveška), Warsaw University of Life Sciences (Poljska)

Skorja ščiti drevesa pred fizično, mehansko in biokemično razgradnjo. Kljub temu pa se pri predelavi hlodovine ta večinoma uporablja kot odpadni material z nizko vrednostjo. V 27 državah EU je na voljo približno 23 milijonov ton drevesne skorje, ki nastane kot stranski proizvod lignoceluloze in ki ne konkurira proizvodnji hrane. Cilj projekta BarkBuild je uporabiti smrekovo in brezovo lubje kot vir za razvoj novih formulacij za obdelavo lesa in kompozitov na osnovi skorje za lesene gradbene materiale. Natančneje, polifenole in ekstrakte iz skorje bodo uporabljali kot sestavine v zaščitnih premazih za les, zaviralce ognja, absorbent za hlapne organske spojine ter vezivne dodatke v novih biološko razgradljivih polimernih kompozitih. Projekt naznanja varnost in možnost kaskadne uporabe modificiranih lesnih proizvodov, pridobljenih iz skorje, v grajenem okolju. Končni materiali bodo omogočali večjo uporabo lesa v gradbeništvu in stavbah, hkrati pa zagotovili varne notranje prostore.

Glavne aktivnosti InnoRenew CoE pri projektu

V okviru projekta bodo raziskovalci InnoRenew CoE raziskoval aktivni ogljik in polnila iz skorje ter nanodelce za uporabo kot premaze, ki absorbirajo hlapne organske spojine, za kompozitne plošče in ocenjevali delovanje lesnih kompozitov, ki vključujejo različne premaze iz skorje. Poleg tega bodo pomagali pri tehnično-ekonomski analizi in opravili ocene življenjskega cikla (LCA) za končno razvite premazne sisteme in kompozite.