Co-funded by:
Mentored by:

DENDRO-SPEC: Spektroskopske metode za hitro fenotipizacijo dreves, ki odražajo njihovo ekološko odpornost

  • ŠIFRA PROJEKTA: N4-0274
  • NASLOV PROJEKTA: DENDRO-SPEC: Spektroskopske metode za hitro fenotipizacijo dreves, ki odražajo njihovo ekološko odpornost
  • PROJEKTNA EKIPA: dr. Jakub Sandak (vodja), Anna SandakRene Herrera DiazFaksawat Poohphajai, Richard AcquahAlbert Kravos 
  • TRAJANJE: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025
  • SREDSTVA: 299.957,49 EUR
  • FINANCIRANJE: ARRS – Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
  • KOORDINATOR PROJEKTA: InnoRenew CoE (Slovenija)
  • PARTNER: Warsaw University of Life Sciences (Poljska)

Splošni cilji projekta DENDRO-SPEC so: a) razviti inovativno, natančno in nizkocenovno metodo za hitro fenotipizacijo širokega razpona lastnosti lesa, b) združiti napredne podatke fenotipizacije z najsodobnejšo tehnologijo genotipizacije edinstvenega nabora vzorcev Pinus sylvestris in preučiti povezave med fenotipom in genotipom ter c) zagotoviti novo znanje za modeliranje vpliva genetskih razlik znotraj populacij dreves, ki skupaj s pogoji v sestoju, gozdarskimi praksami in lokalno mikroklimo določajo mehanizme ksilogeneze in posledično lastnosti ustvarjenega lesa.
Zanesljivost in pomembnost te raziskave temeljita na treh znanstvenih hipotezah: a) lastnosti dreves in pridobljenega lesa določajo genetski dejavniki, b) odpornost dreves proti suši in povišanim temperaturam je zapisana v genetskih, morfoloških in anatomskih značilnostih dreves/lesa ter c) bližnjo infrardečo spektroskopijo je mogoče uporabiti za posredno določitev fenotipov lesa.
Prototipni sistem za slikanje bo združeval najsodobnejše tehnologije bližnje infrardeče spektroskopije z najsodobnejšimi rešitvami za rudarjenje podatkov. Omogočal bo kartiranje širokega razpona lastnosti lesa ob upoštevanju naravne variabilnosti na ravni posameznega drevesa, gozdne parcele in celotne populacije. Raziskava bo izvedena na edinstvenem vzorcu lesa Pinus sylvestris, ki je na voljo kot rezultat predhodnega petdesetletnega eksperimenta. Pričakuje se, da se bo metodologija DENDRO-SPEC izkazala kot najprimernejša za hitro, nedestruktivno in celovito karakterizacijo lesa.

Glavne aktivnosti InnoRenew CoE na projektu

Ekipa InnoRenew CoE bo razvila novo in poceni metodo za hitro fenotipizacijo lastnosti lesa s pomočjo bližnje infrardeče spektroskopije in hiperspektralnega slikanja. Poleg tega bodo v laboratoriju ocenjene kemijske lastnosti lesa, ki predstavlja različne provenience in genetske dejavnike. To bo vključevalo oceno vsebnosti strukturnih in nestrukturnih sestavin ter elementne sestave vzorcev lesa. InnoRenew bo v sodelovanju z drugimi partnerji vodil združevanje podatkov z več senzorji in večdimenzionalno analizo podatkov, pridobljenih med raziskovalno kampanjo.