Co-funded by:
Mentored by:

Enotna identifikacija za proizvodnjo, varstvo in upravljanje gozdov

  • ŠTEVILKA PROJEKTA: 101082051
  • ŠIFRA PROJEKTA: SINTETIC
  • NASLOV PROJEKTA: Enotna identifikacija za proizvodnjo, varstvo in upravljanje gozdov
  • VODJA PROJEKTA: izr. prof. dr. Jakub Sandak
  • TRAJANJE: 01.05.2023 – 30.04.2027
  • SREDSTVA: 8.853.6250 EUR (422.5000 EUR za InnoRenew CoE)
  • FINANCIRANJE: Obzorje Evropa
  • KOORDINATOR PROJEKTA: CONSORCI CENTRE DE CIENCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA (Španija)
  • PARTNERJI: MiCROTEC S.R.L. (Italija); BLUEBILOBA STARTUP INNOVATIVA S.R.L. (Italija); OTMETKA (Švedska); Simtrona d.o.o. (Slovenija); UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV (Romunija); CEETTAR (Belgija); INNORENEW COE (Slovenija); ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE (Italija); TREEMETRICS LIMITED (Irska); PiveteauBois (Francija); CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (Italija); Arboreal AB (Švedska); Boscat Fusta, S.L. (Španija); LABORATORIO DI MONITORAGGIO E MODELLISTICA AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE – LAMMA (Italija); ITA-SUOMEN YLIOPISTO (Finska); Fiskarhedens Trävaru AB (Švedska); SC Silvador Company SRL (Romunija)

Glavni cilj projekta SINTETIC je vzpostaviti in predstaviti sistem sledljivosti za drevesa, hlode in plošče, ki temelji na najsodobnejši informacijski in komunikacijski tehnologiji, in sicer s pomočjo osrednje geodatoteke, ki zajema celotno vrednostno verigo gozdov. Predlagana rešitev zmanjšuje tri glavne tehnološke pomanjkljivosti današnjega gozdarskega sektorja. Prvič, napredna IKT tehnologija se uporablja le na območjih z razvitimi trgi lesa, kot je severna in osrednja EU. Drugič, teh tehnologij ni možno uporabljati v celotni vrednostni verigi, kar povzroča številne izgube virov in informacij. Nazadnje, ni zanesljivega orodja za sledenje izvoru gozdnih proizvodov, kar omogoča nezakonite prakse in netrajnostno rabo naravnih virov. Projekt SINTETIC si bo prizadeval za povrnitev vrednosti lesnih sortimentov s povečanjem splošne učinkovitosti dobavne verige lesa. S tem se bo povečala konkurenčna prednost gozdarske industrije v EU. Izvajanje predlaganih rešitev IKT bo povečalo gozdno površino v EU. Poleg tega bodo rezultati projekta prispevali k povečanju vrednosti lesa ter odpornosti in ekosistemskih storitev. Enotna in univerzalna rešitev IKT bo omogočila homogeno in široko uporabo razvitih orodij v gozdarskem sektorju na različnih ravneh razvoja. Glavne inovacije bodo med drugim vključevale sistem sledljivosti v povezavi z učinkovitim označevanjem sortimentov in ocenjevanjem kakovosti. Razvita bo serija aplikacij za pametne telefone za pomoč pri motorno-ročnem spravilu lesa in platforma za združevanje lastništva gozdov. Poleg tega bo razvitih, preizkušenih in predstavljenih več prototipov strojne opreme, kot so inteligentna procesorska glava, sistem LiDAR, integriran s kombajnom, in različni senzorji žage, vključeni v sledljivost žaganega lesa. Da bi bilo vse to možno, bo SINTETIC razvil izvirno geodatoteko z nizom ponudnikov podatkov, povezanih s sistemom sledljivosti. Vključevala bo zmogljivosti za opazovanje Zemlje, kar bo omogočilo razvoj storitve opozarjanja na nezakonito sečnjo. Geodatoteka bo zagotovila rešitev za pridobivanje podatkov na več platformah vzdolž celotne dobavne verige. Poleg tega bo vzpostavljen prenos podatkov z zavarovanimi digitalnimi orodji in fizičnimi identifikatorji lesnih proizvodov ter infrastruktura za shranjevanje podatkov. Široka paleta dobro strukturiranih podatkov bo omogočila analizo in ustvarjanje edinstvenih nadaljnjih storitev.

Glavne aktivnosti InnoRenew CoE na projektu

InnoRenew CoE bo vodil drugi delovni sklop, skrbel za koordinacijo razvoja strojne opreme in integracijo sistemov, validacijo sistema in predstavitev sistema v uporabi.