Co-funded by:
Mentored by:

Pametni sistem notranje razsvetljave za starejše – SHINE

O projektu

Staranje populacije trenutno predstavlja enega največjih socialnih in ekonomskih izzivov, s katerim se sooča Evropska Unija. Vse napovedi kažejo na rastoče število in delež starejših oseb (starejših od 65 let), s posebno hitrim porastom števila oseb starosti 85 let in več. Te demografske spremembe bodo s seboj prinesle pomembne ekonomske posledice, saj bosta potreba po zdravstvenih storitvah in strošek le-teh znatno narasla. Adaptacija in prilagoditev okolja starejših, vključno z njihovimi domovi, s pomočjo  informacijske tehnologije in izboljšanega dizajna prostorov, bosta tako nepogrešljiva pri zagotavljanju udobnega in aktivnega življenja starejših ljudi.

Staranje spremljajo telesne in duševne spremembe, obolenja in motnje. Poleg upada motoričnih in kognitivnih kapacitet pride tudi do oslabitve čutil, predvsem vida. S starostjo se leče očesnih zrkel debelijo, izgubljajo prosojnost in rumenijo, kar močno ovira vid. Spremeni se tudi odzivnost očes – zaradi deterioracije roženice se zenice zožijo, oslabi pa tudi odzivnost slednjih na nagle spremembe v svetlosti okolja.

Starostniki večino svojega časa preživijo v notranjih prostorih – doma, v domovih za starejše ali drugih ustanovah, kjer svetlobni pogoji redko ustrezajo njihovim specifičnim potrebam. Svetloba je pogosto prešibka, kar pri starejših privede do povišanega stresa in občutkov nelagodja.

Namen projekta je združiti sodobne informacijske tehnologije, načela ergonomije in dizajna grajenega okolja ter oblikovati odziven, učeč se sistem osvetljevanja bivalnih prostorov, ki bo prilagojen specifičnim potrebam in željam starejših. Podjetje Riko hiše d.o.o., ki v projektu sodeluje kot partner iz industrije, bo pri razvoju sistema razsvetljave prispevalo pomembno znanje in izkušnje iz prakse, obenem pa bo zagotovilo razvoj sistema razsvetljave v kontekstu celostnega notranjega bivalnega okolja. Specifično znanje s področja oblikovanja svetlobe in svetil bo prispeval gospod Luccio Gobbo, sedaj upokojeni oblikovalec svetil in vodja projektov v podjetju Intra Lighting d.o.o., ki v projektu SHINE sodeluje kot prostovoljec. Kot prostovoljec iz centra odličnosti InnoRenew CoE pri projektu sodeluje tudi Marko Posavčević, ki bo tekom procesa razvoja sistema razsvetljave prispeval znanje s področja biopsiholoških vidikov počutja uporabnikov v grajenem okolju.

 

Projektne aktivnosti

  • Pregled znanja in analiza potreb;

Po izčrpnem pregledu literature in izvedbi raziskave z anketo bomo oblikovali model, ki bo opredelil ključne potrebe in želja uporabnikov glede razsvetljave.

  • Opredelitev funkcionalnosti in načrtovanje pametnega sistema notranje razsvetljave;

Model specifičnih potreb in želja uporabnikov bomo prevedli v nabor temeljnih funkcionalnosti pametnega sistema razsvetljave. Potrebe po funkcionalnostih bomo primerjali z dostopno tehnologijo, temu bo sledil izbor razvojne platforme IoT, na podlagi katerega bomo zastavili načrt pametnega sistema notranje razsvetljave.

  • Izdelava prototipa pametnega sistema notranje razsvetljave;
  • Implementacija in testiranje pametnega sistema notranje razsvetljave.
  • Objava rezultatov aktivnosti projekta v okviru vsaj ene znanstvene ter vsaj ene strokovne objave.

 

Projektni partnerji

6 študentov:

1 delovni mentor:

2 pedagoška mentorja:

2 prostovoljca: