Co-funded by:
Mentored by:

V InnoRenew CoE pričakali jesen v polnem zagonu

Oktober 2018

Začetek jeseni je bil za naše raziskovalce in sodelavce izjemno pester. Udeležili so se namreč številnih dogodkov, konferenc in sestankov v Sloveniji in drugod po svetu.

Mag. Marica Mikuljan, dr. Jure Pohleven in raziskovalni asistent Jaka Pečnik so bili zelo aktivni  v našem laboratoriju, ki je sedaj bogatejši za dve novi napravi – rotavapor (rotacijski uparjalnik) in liofilizator (vakuumska črpalka). Ti služita odstranjevanju topil iz kemijskih vzorcev ter sušenju vzorcev z zmrzovanjem v vakuumu.

Dr. Jure Pohleven, Jaka Pečnik in dr. Ana Miklavčič Višnjevec. Foto: Marica Mikuljan

Raziskovalka dr. Kelly Peeters se je uspešno prijavila na razpis evropskega gozdarskega inštituta EFI in dobila priložnost za kratek znanstveni obisk na Norveškem. V inštitutu NIBIO, kjer je preživela dva tedna, je v laboratoriju pripravljala vzorce in opravljala teste za ugotavljanje odpornosti lesa na glive. Ugotovitve ji bodo zagotovo služile pri nadaljnjem raziskovalnem delu.

Dr. Kelly Peeters. Foto: InnoRenew CoE

V septembru so se uradno začele izvajati tudi aktivnosti projekta Zaščita bronastih spomenikov v spremenljivem okolju, pri katerem sodeluje tudi InnoRenew CoE. V ta namen so kolegi iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije organizirali zagonski sestanek, ki so se ga udeležili naši raziskovalci. Dr. Ana Slavec, dr. Jakub Sandak, dr. Václav Sebera in dr. Miklós Krész bodo sodelovali v delovnem sklopu 4 – razvoj IKT orodij – ter delovnem sklopu 5 – družbeni mehanizmi.

Foto: Črtomir Tavzes

Tudi temeljni zagonski projekti InnoRenew CoE so v polnem teku. Dr. Václav Sebera in Jaka Pečnik sta obiskala Zavod za gradbeništvo Slovenije, kjer sta s kolegi iz zavoda razpravljala o dosedanjem delu pri projektu Inovativni vezni členi za stavbe iz CLT. Po pregledu aktivnosti so določili, da bo InnoRenew CoE v sodelovanju z Univerzo na Primorskem opravil novo serijo testiranja lepila na smrekovini.

Foto: Jaka Pečnik

V začetku oktobra so nekateri raziskovalci InnoRenew CoE v okviru akcije COST SHELD-ON, katere podpredsednik je naš namestnik direktorice in vodja raziskovalne skupine Človekovo zdravje v grajenem okolju dr. Michael Burnard, odpotovali na konferenco v Rigo. Akcija COST SHELD-ON je namenjena takemu izboljšanju notranjih prostorov, ki bi prispevalo k bolj zdravemu in lažjemu bivanju starejših ljudi. Raziskovalni asistent Dean Lipovac in vodja raziskovalne skupine Modifikacija lesa dr. Anna Sandak sta se udeležila razprav o povezavi med pohištvom in ljudmi oziroma vplivu pohištva nanje.

Foto: Cost

Foto: Cost

Oktobra je v Ljubljani Zavod BIG organiziral dogodek Lesena ikona 2018, ki je namenjen promociji lesarstva, izobraževanju in proaktivnemu povezovanju različnih udeležencev lesne verige v Sloveniji in širši regiji.  Naš raziskovalec dr. Črtomir Tavzes se je dogodka udeležil in občinstvu predstavil naš raziskovalni inštitut ter tri nove pomembne razvojne projekte InnoRenew CoE:

– Pro-Enrich, ki je namenjen spodbujanju razvoja trajnostnih in konkurenčnih bioloških industrij v Evropi.

– WoodCircus, ki bo s svojimi aktivnostmi izboljšal pogoje za predelavo in recikliranje v lesnih vrednostih verigah ter na tem področju nadgradil znanje in povečal ozaveščenost, s tem pa vplival tudi na večjo konkurenčnost evropskega sektorja za obdelavo lesa.

–  Woolf (Les in leseni izdelki v življenjski dobi), ki temelji na razvoju izdelkov in naprednih tehnologij, ki bodo omogočale učinkovito uporabo standardnih in alternativnih lesnih vrst ter odsluženega lesa, napovedovanje življenjske dobe lesa in lesenih izdelkov, njihovo inteligentno upravljanje in delovanje ter večnadstropno modularno leseno gradnjo.

Foto: Črtomir Tavzes

Raziskovalka v skupini Kompoziti iz obnovljivih materialov dr. Laetitia Marrot se je udeležila 8. mednarodnega simpozija za gradnjo s konopljo v Bruslju. Dogodek predstavlja največje svetovno srečanje strokovnjakov s področja gradnje s konopljo, kjer udeleženci predstavijo številke tehnološke inovacije s tega rastočega področja. Naša raziskovalka je predstavila svoj plakat, ki prikazuje, kakšna je mehanska sestava konopljinih vlaken, zakaj je konoplja pomembna v okviru trajnostnih rešitev ter kakšne priložnosti in izzive imamo na tem področju v Sloveniji.

Foto: Dr. Laetitia Marrot

V Bruslju je bila tudi direktorica InnoRenew CoE dr. Andreja Kutnar, ki se je med drugim srečala z dr. Bohumilom Kasalom, direktorjem našega odličnega partnerja Fraunhofer WKI. Udeležila sta se dogodka Widening Days, kjer sta imela priložnost za pogovor z Agnes Nagy Hegyvarine, ki je v Evropski komisiji pristojna za projekt InnoRenew CoE. Kasneje je bila dr. Kutnar tudi v Franciji, v Bordeauxu, kjer je podpisala članstvo v združenju Woodrise Alliance. To je raziskovalna in razvojna mreža, ki podpira globalne inovacije, s katerimi se krepi in spodbuja gradnjo srednje visokih in visokih lesenih stavb. Poleg tega je ostalim udeležencem na dogodku predstavila, čemu s tega področja se posvečamo v InnoRenew CoE.

Woodrise Alliance. Foto: Andreja Kutnar

Foto: Woodrise Alliance

Dr. Bohumil Kasal, dr. Andreja Kutnar in Agnes Nagy Hegyvarine. Foto: InnoRenew CoE

Kot rečeno, se je jesen v InnoRenew CoE začela zelo pestro in upamo si trditi, da bodo prihajajoči tedni prav tako bogati z raznimi dogodki in uspešnim raziskovalnim delom.