Co-funded by:
Mentored by:

Dean Lipovac

Raziskovalni asistent

Dr. Dean Lipovac je raziskovalni asistent v InnoRenew CoE.

Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije v Kopru je končal magistrski program Uporabna psihologija in doktorski program Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja. V InnoRenew CoE raziskuje učinke grajenega okolja na človekovo duševno zdravje. Pri delu med drugim proučuje, kako različni materiali v notranjem okolju vplivajo na fiziološke, čustvene in kognitivne indikatorje dobrega počutja. Njegova dolgoročna želja je, da bi pripomogel k ustvarjanju notranjega okolja, ki spodbuja zdrav um in zdravo telo.