Co-funded by:
Mentored by:

Kelly Peeters

RAZISKOVALKA

Dr. Kelly Peeters je raziskovalka na področju analitične kemije v InnoRenew CoE.

Odraščala je v Belgiji, kjer je tudi študirala kemijo na Univerzi v Gentu. Leta 2010 je v okviru študijske izmenjave Erasmus prišla v Slovenijo in na odseku za okoljsko analitično kemijo Instituta »Jožef Stefan« končala doktorski in podoktorski študij.

Pri svojem raziskovalnem delu se osredotoča predvsem na biorafinerije, modifikacijo lesa, hlapne organske spojine (VOC) in analizo GC-MS z različnimi tehnikami (piroliza, vbrizgavanje tekočine, toplotna desorpcija, mikroekstrakcija v trdni fazi). Kelly je tudi odgovorna oseba za kemijski laboratorij InnoRenew CoE.