Co-funded by:
Mentored by:

Laetitia Marrot

Raziskovalka

Dr. Laetitia Marrot je raziskovalka v raziskovalni skupini za kompozite iz obnovljivih materialov v InnoRenew CoE.

Doktorski študij s področja znanosti o materialih je zaključila leta 2014 na francoski Univerzi v Južni Bretanji. Pozneje je bila kot raziskovalka zaposlena v laboratoriju za celulozo in papir na grenobelski univerzi.

Pri raziskovanju se je osredotočila na trajnostne kompozite z dodanimi naravnimi vlakni, na mehanske in fizikalno-kemijske lastnosti naravnih vlaken, na lepljenje med naravnimi vlakni in polimernimi matrikami ter na optimizacijo mehanskih lastnosti kompleksnih izdelkov iz celuloze.

V InnoRenew CoE se posveča predvsem razvoju novih aplikacij za izdelke iz konoplje in lesa, ki bi bili zanimivi za slovensko industrijo.