Co-funded by:
Mentored by:

V Beogradu je potekala zaključna konferenca akcije COST FP1407

Prejšnji teden je Gozdarska fakulteta Univerze v Beogradu organizirala dvodnevno zaključno konferenco akcije COST FP1407 ModWoodLife, ki je v srbsko glavno mesto privabila okoli 90 udeležencev iz več kot 20 držav.

V okviru akcije so v treh letih delovanja na številnih sestankih, delavnicah in konferencah obravnavali različne vidike modifikacije lesa z upoštevanjem in integriranjem znanstvenih in okoljskih vplivov. Na zaključni konferenci v Beogradu pa so strokovnjaki predstavljali svoje poglede na življenje z modificiranim lesom.

Konferenco je v imenu lokalnega organizatorja odprl dr. Goran Milić in poudaril, da je ta priložnost zelo pomembna za krepitev prepoznavnosti njihove fakultete v evropskem raziskovalnem okolju. Direktorica našega raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE dr. Andreja Kutnar je kot predsednica omenjene akcije COST pozdravila vse udeležence: »V času od začetka te akcije COST leta 2015 pa do danes smo pridobili – in s številnimi delili – veliko novega znanja na področju modifikacije lesa in presoje o vplivu takega lesa na okolje.«

Na konferenci je sodelovalo tudi veliko raziskovalcev z našega raziskovalnega inštituta. Vodja raziskovalne skupine Modifikacije lesa dr. Anna Sandak je nastopila s predstavitvijo o človeški interakciji z lesom, predstavila pa je tudi plakat z raznimi strategijami za spodbujanje prepoznavnosti in sprejemanja modificiranega lesa. Raziskovalni asistent Dean Lipovac je predstavil rezultate svoje raziskave, pri kateri je ugotovil, da je videz modificiranega lesa ljudem zelo všeč. V sklopu konference, posvečene novim tehnologijam modifikacije, je dr. Kelly Peeters predstavila različne tehnike za modifikacijo lesa z uporabo nestrupenih kemičnih reagentov. Ta sklop konference je zaključil dr. Matthew Schwarzkopf s prikazom uporabe stranskih proizvodov v industriji olja za zaščito lesa.

Pomemben del akcij COST so tudi kratkoročni znanstveni obiski (STSM – short-term scientific missions), ki raziskovalcem med drugim omogočajo obisk različnih ustanov in uporabo njihovih laboratorijev. Na takem kratkem znanstvenem obisku je dr. Václav Sebera izvedel eksperimentalne teste in numerične analize lomne mehanike termično modificiranega bukovega lesa.

Drugi konferenčni dan je bil posvečen predstavitvam plakatov, pri čemer je sodelovalo kar 25 raziskovalcev. Med njimi sta bila tudi dr. Laetitia Marrot in Jaka Pečnik. Laetitia je predstavila rezultate preliminarne raziskave o kompozitih, ki so nastali na podlagi gliv. Prepričana je, da bi bilo raziskavo smiselno nadaljevati, saj so ti materiali obnovljivi in bi jih lahko uporabili za različne namene (embalaža, toplotna izolacija …). Jaka Pečnik pa je prikazal proces termo-hidro-mehanskega (THM) zgoščevanja na primeru dveh vrst lesa, nothofagus pumilio in nothofagus antarctica, ki sta značilni za južni del Argentine, sicer pa podobni naši bukovini.

Jaka Pečnik, dr. Anna Sandak, dr. Laetitia Marrot. Foto: InnoRenew CoE

Ob zaključku konference je dr. Andreja Kutnar povedala, da se bodo vzpostavljene mreže in sodelovanja zagotovo nadaljevala tudi v prihodnosti, in dodala: »Še naprej si moramo skupaj prizadevati za pospeševanje recikliranja in daljše življenjske cikle izdelkov, saj to prinaša številne koristi tako družbi kot gospodarstvu.«

Zaključni sestanek akcije COST FP1407 bo v začetku prihodnjega leta v Kopru. Se vidimo!