Co-funded by:
Mentored by:

Konferenca projekta INTRuST

InnoRenew CoE je v okviru projekta INTRuST (Inovativna usposabljanja na področju certificiranja lesa v pohištvenem, lesarskem, gradbenem in gozdarskem sektorju), organiziral konferenco, ki je potekala v stavbi inštituta InnoRenew CoE in preko spleta.

Udeležencem dogodka je dr. Erwin M. Schau predstavil ključne cilje in aktivnosti projekta, Nežka Sajinčič je spregovorila o spletnem učnem gradivu, ki je nastalo v okviru projekta, dr. Jaka Pečnik pa je podrobneje predstavil trajnostne certifikate v gozdno lesni vrednostni verigi. Poleg tega je dr. Ondřej Dvořáček predstavil ključne tehnologije pomembne za gozdno lesno vrednostno verigo.

Dogodek se je zaključil z vodenim ogledom stavbe in raziskovalnih laboratorijev inštituta, s poudarkom na predstavitvi najsodobnejše opreme Industrije 4.0, kot so senzorji in roboti.