Co-funded by:
Mentored by:

Erwin M. Schau

Raziskovalec

Dr. Erwin M. Schau je raziskovalec v InnoRenew CoE, kjer se pretežno posveča področju analize življenjskega cikla (LCA – life cycle assessment).

Magistrski študij je zaključil na Univerzi za znanost in tehnologijo na Norveškem (NTNU – Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet) na Oddelku za industrijsko ekonomijo in tehnološki menedžment v okviru programa Industrijska tehnologija, doktorski študij pa na Fakulteti za družbene vede in tehnološki menedžment iste univerze.

Že od leta 1996 se posveča raziskovanju vplivov bioloških sistemov na okolje. Delal je v različnih raziskovalnih podjetjih, mednarodnih ustanovah in na univerzah, kjer se je več kot 15 let ukvarjal s trajnostnimi analizami življenjskega cikla živil, krme in vlakninskih izdelkov (kot so živilskih izdelki, papir in izdelki iz lesa) pa tudi avtomobilskih izdelkov ter transportnih sistemov.

Njegova glavna raziskovalna področja so poraba energije in podnebne spremembe ter uporaba in razvoj analize življenjskega cikla izdelkov v bioindustriji. Med letoma 2013 in 2018 je bil zaposlen v Skupnem raziskovalnem središču Evropske komisije v Italiji, kjer se je ukvarjal z raziskavami in razvojem okoljskega odtisa (EF – Environmental Footprint), posebne metode LCA, ki jo priporoča Evropska unija. Vodil je pilotne projekte za pripravo pravil o kategorijah okoljskega odtisa izdelkov (PEFCR – Product Environmental Footprint Category Rules) na področjih papirja in olivnega olja. Pri teh projektih se življenjski cikli začnejo s surovino in sadikami, zaključijo pa se s predelavo odpadkov (npr. sežiganjem) ali z recikliranjem.