Co-funded by:
Mentored by:

Nežka Sajinčič

Raziskovalna asistentka

Nežka je raziskovalna asistentka v InnoRenew CoE in doktorska študentka Edukacijskih ved na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem.

Dodiplomski in magistrski študij je zaključila na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Med študijem je v okviru različnih projektov vodila delavnice ter sodelovala pri organizaciji izobraževalnih dogodkov, kjer je odkrila svojo ljubezen do predajanja znanja.

Glavno področje njenega raziskovanja je kako povečati učinkovitost spletnih učnih gradiv z vključevanjem načel čustvenega oblikovanja.