Co-funded by:
Mentored by:

Raziskovalci InnoRenew CoE obiskali nemške raziskovalno-razvojne inštitute

V okviru projekta ReMatSusBuilt so raziskovalci InnoRenew CoE dr. David DeVallance, dr. Laetitia Marrot in dr. Iztok Šušteršič, skupaj s kolegoma iz univerzitetnega centra za energetsko učinkovitost stavb Češke tehniške univerze (University Center for Energy Efficient Buildings CTU) Janom Růžičko in Jakubom Divišem, obiskali Oddelek za organske in lesene materiale Univerze v Braunschweigu, Inštitut za gradbene materiale, gradnjo iz betona in požarno varnost ter inštitut Fraunhofer WKI, ki je tudi odlični partner InnoRenew CoE.

Raziskovalce je sprejel direktor inštituta Fraunhofer WKI dr. Bohumil Kasal, pridružili sta se jim še Libo Yan in Bo Wang. Vsi udeleženci so predstavili svoje raziskovalne inštitute, pozneje pa obiskali laboratorije vseh treh ustanov. Med obiskom so se poleg tega dobili na sestanku, kjer so se pogovarjali o skupnem interesu za prijavo na prihajajoče projekte iz programa Obzorje 2020. Prav tako so raziskovalci InnoRenew CoE dobili natančnejše informacije o nemških nacionalnih razpisih za projektne prijave, kjer je predvideno mednarodno sodelovanje, kar je zanimivo tudi za InnoRenew CoE.