Co-funded by:
Mentored by:

David B. DeVallance

Vodja skupine Kompoziti iz obnovljivih materialov

David je vodja raziskovalne skupine Kompoziti iz obnovljivih materialov v InnoRenew CoE.

Dodiplomski študij je zaključil na programu Predelava in proizvodnja lesenih izdelkov na Državni univerzi v Pensilvaniji ( Pennsylvania State University), magistrski in doktorski študij pa na programu Znanost o lesu na Državni univerzi v Oregonu (Oregon State University).

Ob akademski karieri je praktične izkušnje pridobival kot inženir v ameriškem podjetju PES Corporation, kjer se je posvečal predvsem raziskovanju nosilcev iz lesenih kompozitov, v podjetju TECO pa zatem kot raziskovalec, kjer je testiral in analiziral lesene izdelke ter opravljal nadzor in druge strokovne naloge.

David je tudi profesor na oddelku Znanost o lesu in tehnologiji na Univerzi v Zahodni Virginiji (WVU – West Virginia University) ter sodelavec in bivši predsednik društva Forest Products Society.

Njegova raziskovalna področja vključujejo razvoj bioloških kompozitnih materialov, predobdelavo biomase, neškodljivo vrednotenje materialov ter lepila in strukturne lastnosti križno lepljenih lesenih plošč (CLT – cross laminated timber). Na univerzi poučuje predmete Trajnostna gradnja, Kvantitativne metode odločanja, Materiali stanovanjskih objektov, Raziskovalni projekti in Trženje obnovljivih materialov.