Co-funded by:
Mentored by:

Iztok Šušteršič

Vodja skupine Trajnostna gradnja z obnovljivimi materiali

Dr. Iztok Šušteršič je vodja raziskovalne skupine za trajnostno gradnjo z obnovljivimi materiali v InnoRenew CoE.

Pred to zaposlitvijo je bil aktiven tako pri akademskih raziskavah na Univerzi v Ljubljani kot tudi v projektantski praksi v podjetju CBD d.o.o. Do sedaj je vodil več kot 200 gradbenih projektov in koordiniral ali sodeloval pri 10 nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih na temo lesenih in hibridnih konstrukcij, novih adhezivov in potresne analize. Skupaj s sodelavci v projektantskem podjetju je prejel nagrade za posebne dosežke na področju lesene gradnje. Dr. Šušteršič je specializiran za protipotresno projektiranje višjih lesenih objektov in protipotresno utrjevanje obstoječih zgradb.

V splošnem poizkuša svoje raziskovalno delo graditi na osnovi zahtevnejših problemov, ki izhajajo iz inženirskega okolja, ukvarja pa se tudi z razvojem novih optimiziranih gradbenih proizvodov z izboljšanimi konstrukcijskimi lastnostmi in manjšim vplivom na okolje. Aktiven je pri pripravi novih Evrokod standardov, je član več COST akcij in vodja produktnega področja lesenih konstrukcij Strateških razvojno-inovacijskih partnerstev. Je avtor ali soavtor več kot 30 publikacij in soavtor dveh slovenskih ter enega evropskega patenta.